×

Begroting 2024: "Mooie cijfers, inzicht kan beter"

20231004_104609.jpg

Begroting 2024: "Mooie cijfers, inzicht kan beter"


4 november, 2023 | 00:14 | 73 keer gelezen

Rode draad in het commissieoverleg ‘Burger en Bestuur’ (02-11) was het aantal toezeggingen van stukken wat nog volgt voor de komende raadsvergadering (09-11). Ter agenda in de raadsvergadering van 9 november: ‘Begroting 2024’. Voor de commissieleden was er nog onvoldoende inzicht om besluiten te kunnen voorbereiden. Concreet worden voor een aantal onderwerpen nog stukken aangeleverd. Aan de fracties nog werk om o.b.v. de stukken een oordeel te vormen. In de commissie zijn de onderwerpen los behandeld, in de raadsvergadering wordt de ‘Begroting 2024’ integraal behandeld.

De begroting kent een inkomsten (Rijk, burgers en ondernemingen) en een uitgaven kant. Waarbij er voor dit jaar een meevaller was van het Rijk, wat volgens wethouder Frequin (VVD) perspectief biedt voor de komende jaren: “Wie weet valt het jaar 2026 dan ook minder slecht uit”. Ter tafel kwam de tariefstelling van de afvalkosten. De meeste fracties waren verrast met een verhoging. Bij invoering Diftar was de verwachting gewekt dat de kosten lager zouden zijn bij minder restafval. Nu storten de bewoners minder restafval in de containers van Ouder-Amstel, maar gaat het tarief wel omhoog. Ook hier komt het college nog met een verduidelijking. De gemeente kent voor 2024 een drietal nieuwe belastingen: precariobelasting zal worden afgestemd met de ondernemers (15/11). Daarnaast volgt nog een belasting voor evenementen. Wethouder Koek-Baks (Ouder-Amstel Anders) kon nog even niet aangeven welke activiteit in 2024 verwacht wordt: “De burgers zullen er geen last van hebben”.

Aan de uitgavenkant vallen de kosten voor Jeugdzorg op. Veel viel er niet over te zeggen, alleen dat het ‘Integrale Beleidsplan Jeugd’ nog na geleverd wordt. Duidelijk is wel dat de behoefte groter is dan de beschikbare middelen. Ook de uitstroom (jongeren die een traject volgen) is lager dan verwacht. Zorg in de commissie is dat de wachtlijsten niet toenemen. Verder de notitie dat er gesneden wordt in sport, cultuur en welzijn. Opvallend is de halvering van de bibliotheek in Ouderkerk (foto), terwijl minister Uslu juist een pot met geld beschikbaar heeft voor verbetering dienstverlening van de bibliotheken (dit jaar 30 miljoen, komende jaren bij 60 miljoen, red.). Koek-Baks gaf aan dat de dienstverlening door de halvering van de bibliotheek juist verbeterd wordt (ook deze achtergrond wordt nog geleverd aan de raad). Onbegrip was er in fracties dat de afspraak n.a.v. het amendement over Coherente anders is ingevuld. Wethouder Dirk de Jager (GroenLinks), was doorgegaan op de 10% minder norm, terwijl afspraak was om eerst het pakket in de raad te behandelen. Ook in dit geval volgen er nog stukken (begroting Coherente en zienswijze van het college). Wethouder Frequin benoemde dat de planvorming voor de nieuwe scholen start in Q1. Ook hier volgt nog informatie over.

Woningbouw staat ook hoog op de lijst bij de fracties, vooral sociale woningbouw. Zorg is er voor het aantal woningen voor de mensen uit de gemeente. Dit jaar is de helft van het aantal beschikbare woningen naar statushouders gegaan (33), aldus wethouder Frequin. Tot slot nog enige problematiek bij DUO+. Niet alle functies zijn intern ingevuld, wat een effect heeft voor de handhaving op straat en externe inhuur betekent hogere kosten voor de deelnemende gemeente(n). Goed punt is dat tijden voor bezoek burgers aan de diensten van DUO+ zijn verruimd, dit voor ‘face to face contact’.

Een lange zit weer. En voor alle betrokkenen vraagt het een lange adem. Want er zijn nogal wat stukken te leveren, en dus door raads- en commissieleden weer voor te bereiden. “Voor een goede controle op het beleid, is een goed inzicht nodig aldus de fracties”, wat door Frequin werd beaamd.

IMG-20231012-WA0007.jpg
Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.