×

Commissie Ruimte: nieuwe Omgevingswet goed voorbereid

20231212_203340.jpg

Commissie Ruimte: nieuwe Omgevingswet goed voorbereid


18 december, 2023 | 08:25 | 55 keer gelezen

Eet stevig politiek avondje. Onderhandelingen in Europa over steun aan Oekraïne, een nieuwe Kamervoorzitter voor de Tweede Kamer en de commissievergadering Ruimte in de gemeente Ouder-Amstel. O de Agenda de komende Omgevingswet en de consequenties voor de gemeente. Daarnaast vragen van de commissie aan het college (de wethouders).

De afhandeling van de Omgevingswet gaat om hoe de raad en het college straks kunnen handelen in de diverse besluitvormingsrajecten. Reactie van de commissieleden was dat er zeer goed overleg is geweest met de gemeente, waarbij alle lof is voor informatievoorziening van de ambtenaren. Er volgt nog een Omgevingsvisie, waarin aandacht zal worden gegeven aan de bestemming van Ronde Hoep, uitgangspunt is dat er geen grootschalige projecten komen in dit gebied.

Bij het vragenuurtje vragen van diverse aard aan het college. Op vragen van de PvdA wat de status is van zonnepanelen langs de A9, kon wethouder De Jager (GroenLinks) mede delen dat in goed overleg met Rijkswaterstaat, langs een aantal delen van de A9 zonnepanelen volgen. Vanuit Natuurlijk Belang de vragen over de verrekening stookkosten in het Zonnehofgebied (Duivendrecht). Wethouder Frequin (VVD) gaf de reactie dat verhuurder Eigen Haard dit op korte termijn oppakt en dat de bewoners worden geïnformeerd over de afrekening. Vraag vanuit Amstelland Lokaal over de slechte belichting op de Joan Muyskenweg en de Holterbergweg, een onveilige situatie met al meerdere gevallen van schade. Bij monde van wethouder De Jager wordt dit zo snel als mogelijk opgepakt. Tot slot vanuit de commissie een aantal tips voor (landelijke) subsidiemogelijkheden.

Mededeling vanuit de vertegenwoordiger uit de raad in Vervoerregio (Koek, Ouder-Amstel Anders) is o.a. dat Schiphol een aantal punten heeft gesteld om de geluidsoverlast te verminderen. Onderhoud aan de Kaagbaan zal betekenen dat er tijdelijk meer overlast is.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.