×

Diftar en Duivendrecht (5): Duivendrecht stort anders

20220327_161151.jpg

Diftar en Duivendrecht (5): Duivendrecht stort anders


3 april, 2022 | 00:31 | 163 keer gelezen

Vanaf 1 januari 2022 werkt de gemeente met het Diftar systeem. Dat wil zeggen: men doet aan afvalscheiding en er wordt betaald voor restvuil dat men aflevert met een pasje bij de container. Net voor de verkiezingen kwam er een publicatie in het Weekblad dat na twee maanden deze procedure er sprake was van 28% minder restafval. Een aantal politieke partijen was hierover verbaasd, omdat er geen nadere duiding achter deze reducering van 28% was.

Een aantal steekproeven op straat levert toch wel een beeld op. De politieke partijen geven aan dicht bij de burger te staan, dus het beeld dat uit de steekproef is gekomen zal niet verrassend zijn voor de politici. Het betreft geen gekwalificeerd of gekwantificeerd onderzoek, maar geeft zeker een beeld bij de ontwikkelingen na 1 januari j.l. En roept de vraag op om een serieus onderzoek te doen bij de burgers van Duivendrecht. In de steekproef zijn buurtbewoners aangesproken en is gevraagd naar het storten van afval sinds de invoering van Diftar.

Algemene opinie is dat de burgers niet tegen Diftar zijn. Het scheiden van afval gebeurt al voor langere tijd en men weet de weg voor het afstorten te vinden, vooral GFT en papier wordt gescheiden. Grof vuil wordt gebracht naar de milieustraat of zoals een enkeling zegt: de werf. Wat bijna in elk gesprek naar voren komt is dat men wel wil werken aan minder afval, maar dat de verpakkingen zoals uit de supermarkt, de groothandel of via de post een vaststaand feit zijn. Men ontkomt niet aan de afval van verpakkingen. De oproep is om aan de bron met minder verpakkingen te gaan werken, zodat ook de winkels dit minder aanbieden en wij als consumenten minder vuil hebben.

Verder toch wel een aantal verrassende statements: 3 op de 5 bewoners, stort wel eens vuil anders. Men maakt in de regel gebruik van het pasje om af te storten, maar niet voor al het vuil. Eén van de bewoners gaf aan het pasje nog nooit geactiveerd te hebben, en met name onderhuurders geven aan geen pasje te hebben. Ook vuil van mensen die een kamer voor een dag of korte periode verhuren is een issue. Maar men stort dus wel eens anders. Gehoord: het kleine vakje in de container wordt gebruikt; men neemt vuil mee naar het werk; de afvalzak gaat mee op familiebezoek; of men rijdt over de grens van Duivendrecht (Diemen Zuid, bakken staan open, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Oost en de grote container bij de begraafplaats Nieuwe Ooster wordt een paar keer genoemd). Duivendrecht stort dus wel eens anders. Vanuit deze optiek is een besparing van 28% eigenlijk laag, of wellicht zelfs verontrustend. Dat zou veel hoger moeten zijn nu een aantal medebewoners er een beetje sport van heeft gemaakt om elders te storten, omdat niet iedereen de hoeveelheid verpakkingsmateriaal kan beïnvloeden.

Maar zoals gezegd, het was een steekproef. Dit verdient een diepgaand onderzoek. Zeker ook omdat nog steeds afval wordt gedeponeerd naast de containers. Door de week zijn de DUO mensen actief om dit op te pikken, maar in de weekenden zorgen deze stortingen wel eens voor overlast. En dat kan niet de uitkomst zijn van Diftar.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.