×

Duivendrecht denkt mee over Woon(zorg)beleid

20230628_190621.jpg

Duivendrecht denkt mee over Woon(zorg)beleid


29 juni, 2023 | 23:47 | 78 keer gelezen

Woon(zorg)beleid (beschikbaar gesteld door de gemeente Ouder-Amstel): Presentatie (PowerPoint)

Tekst redactie DorpDuivendrecht.nl

Wethouder Frequin (VVD, portefeuille Wonen), was enigszins verbaasd over de opkomst in het Dorpshuis. De organisatie moest extra stoelen bijzetten om alle belangstellenden te huisvesten in de zaal. Vraag vanuit de organisatie was: “Wat zien we als goed en wat zien we als verbeterpunt?”. Inzet van de gemeente is om voor de komende vijf jaar een Woon(zorg)plan te realiseren, waarin ook ideeën van de bewoners zijn meegenomen. Eerder werd in het kader van de Omgevingsvisie al eens een enquête op het Dorpsplein gedaan. Naast gesprekken met bewoners zijn er ook gesprekken met maatschappelijke organisaties.

Bekend is dat in de omgeving van Duivendrecht de komende jaren volop gebouwd wordt, met projecten als De Nieuwe Kern, Werkstad Overamstel en Entrada. In Duivendrecht zelf staat voor een aantal aanwezigen het bewaken van de identiteit van het dorp voorop. “De gezelligheid en de buurtclubjes bijeen”, aldus een aanwezige. Er is behoefte aan woningen voor jongeren en voor senioren die kleiner willen wonen: “Nu stromen senioren door naar omliggende gemeenten, bij gebrek aan een geschikte woning”. Als positief voorbeeld werd het project Rijkstraatweg 125 benoemd: “Een goede samenwerking tussen bewoners en organisaties, waar 36 woningen gebouwd worden”. Vanuit de zaal waren er de nodige attentiepunten zoals: doorstroming: betaalbaarheid, veiligheid, zorg om de hoek, voorrang voor dorpsbewoners en meer levensloopbestendige woningen. Verrassend was de optie: “Van groot naar beter regeling”. Een optie die zeker bij Eigen Haard aanwezig is, maar wellicht ook breder. Communicatie van deze regeling wordt als gewenst beschouwd. Een bewoner van Diemen Zuid kwam met het verzoek om over de gemeenten eenzelfde regeling voor afval af te spreken: “Nu komen ze uit Duivendrecht bij ons in Diemen Zuid vuil storten”. Het karakter van het dorp kwam na de sessie aan de bar van het Dorpshuis boven, waarbij de organisatie en de wethouder aanschoven. Bewoners van Duivendrecht zijn in de regel sociaal ingesteld. Samen en betrokken.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.