×

Fracties positief over Entrada maar nog wel beren op de weg

IMG-20230209-WA0005.jpg

Fracties positief over Entrada maar nog wel beren op de weg


14 februari, 2023 | 13:15 | 187 keer gelezen

Er waren vele vragen vanuit de commissie Ruimte & Gebiedsontwikkeling over de stedenbouwkundige visie Entrada, maar door de bank genomen waren de fracties optimistisch over de visie. Ook de nieuwe wethouder Victor Frequin (opvolger van de naar Blaricum vertrokken Barbara de Reijke) zag het positief in. Al bleek tijdens de vergadering dat er nog voldoende ‘beren’ langs de Van der Madeweg lopen.

Het was Frequin zijn tiende werkdag. Hij had daags voor de commissievergadering een bezoek gebracht aan Entrada om zo een beter beeld te hebben. Het moet gezegd, Frequin wist de vragen tot tevredenheid van de fracties te beantwoorden, Opvallend, of juist niet, er waren er geen insprekers. Vraag vanuit meerdere fracties was waarom het participatieproject tot ontevredenheid van velen is verlopen. Frequin stelde dat de inbreng vanuit de burgers voor een groot deel is verwerkt in de visie en hij gaf aan door te willen gaan de participatie, sterker: er is een participatieplan.

In de stedenbouwkundige visie zijn 1.060 woningen opgenomen, welke worden aangeboden volgens de verdeling: 30% sociale huur, 20% middenhuur en 50% vrije sector. In de laatste categorie is sprake van huur en verkoop. Frequin benoemde dat de beide eigenaren van Entrada, eigenaar blijven van de verhuurde objecten, en daarmee een belang hebben bij een leefbare woonomgeving. Met het benoemen van de twee eigenaren: Life Europe en EDP (Entrada Duivendrecht Property) kwam gelijk een grote beer op tafel. EDP (voor 25% eigenaar van Entrada) heeft zich per mail op een afwijzende manier uitgelaten over de plannen. Vraag vanuit de facties was of dit niet een bom onder de stedenbouwkundige visie is. De wethouder gaf aan dat de andere eigenaar (Life Europe, voor 75% eigenaar) achter de plannen staat. Op de vraag waarom niet de gemeente of corporaties zijn betrokken bij bouw en beheer, kwam het simpele antwoord dat het eigenaarschap niet bij deze partijen is belegd.

Een kleine beer, ging over de nieuwe basisschool bij Entrada en de invloed hierop vanuit de gemeente. Aangeschoven wethouder de Maa (portefeuille Onderwijs) verwees naar een ministerieel besluit hierover. Op de zoveel woningen kan een schoolbestuur een aanvraag doen. In dit geval zijn er voldoende woningen ingetekend en heeft een schoolbestuur een aanvraag ingediend bij de gemeente. De basisscholen in Duivendrecht zitten al op hun capaciteit en tevens komen er in de omgeving van Entrada ook woningen (o.a. Werkstad), zodat extra capaciteit van het basisonderwijs gewenst is. De Maa stelde dat de grond van de basisschool inclusief de ‘Kiss & Ride” langs de Van der Madeweg, in eigendom is van de gemeente en dat daar geen afhankelijkheden liggen met de eigenaren van Entrada.

Vanuit een aantal fracties werd de ‘Zelfbewoningsplicht’ aan de orde gesteld. Dit houdt in dat minimaal 50% van de woningen voor de lokale bevolking gereserveerd is. Frequin gaf aan dat hier nog geen beleid voor is opgenomen in de nota’s. Vanuit de fracties werd gesteld dat dit ‘recht’ al eens is besloten in de raad. De wethouder pareerde deze ‘beer’ met de toezegging: “Wat is afgesproken met de Raad, wordt zo uitgevoerd”.

Frequin kwam zelf met een voorstel om de verbinding tussen het dorp Duivendrecht en Entrada te verbeteren, hij ziet dit als een gesprekspunt in het participatieproject. Hierbij aandacht voor een gezonde concurrentie tussen de huidige middenstand in het dorp en de nieuwe middenstand op Entrada. Van de totale 100.000m2 is 90.000m2 bestemd voor woningbouw en 1.400m2 voor winkels en bedrijven. De wethouder begreep het aandachtspunt, maar verwacht geen concurrentieproblemen.

Vragen waren er over het aandeel van groen en de luchtkwaliteit rondom Entrada. Het meeste groen betreft openbare ruimte, waarbij het opvalt dat het Blookermeer een prominente rol krijgt: “Een eigen plas in Duivendrecht”, aldus een commissielid. Frequin gaf aan dat alle wettelijke elementen t.a.v., natuur en milieu opgenomen worden in de plannen. Daarnaast is er volgens Frequin sprake van bestaande lokale handhaving. Bijzonder is nog dat Entrada een autoluw gebied wordt.

In de komende raadsvergadering (23/02) wordt de stedenbouwkundige visie Entrada nader behandeld. De meeste partijen gaven aan dit agendapunt als een hamerstuk te zien. Men is blij met de ruim 300 woningen die in de sociale sector gerealiseerd worden, voor o.a. starters en ouderen. Alleen de PvdA gaf aan met amendementen te komen, wat andere fracties de opmerking deed maken dat deze fase feitelijk al is gepasseerd, en dat de wachttijd voor een woning niet nog langer dan de huidige 18 jaar moet zijn. Het stedenbouwkundig plan (als vervolg op de visie) wordt eind dit jaar verwacht. En met een bestemmingsplan (2024) worden de drie fasen afgesloten. Verwachting is dat vanaf eind 2025 gestart kan worden met de bouw van de woningen (in een deel van Entrada zit tot in 2025 een groep vluchtelingen) waarbij in 2027 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in Entrada Duivendrecht.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.