×

Gemeente en Coherente nader in overleg over bezuiniging

20230629_200343.jpg

Gemeente en Coherente nader in overleg over bezuiniging


30 juni, 2023 | 14:55 | 72 keer gelezen

Het borrelde al tijdens het commissieoverleg, de voorgestelde bezuiniging op Coherente. Met 1300 handtekeningen tegen de bezuiniging en de nodige vraagtekens van commissieleden bij de bezuiniging kwam op initiatief van D66 het voorstel om nader in gesprek te gaan met Coherente om goed de doelen te definiëren en zorg te dragen voor continuiteit van welzijnswerk in de gemeente. Een voorstel dat unaniem werd aangenomen.

Het vervolg betekent niet dat de bezuiniging van de kaart is, maar dat wel in bredere oriëntatie wordt gezien naar wat de gemeente ziet als het gewenste welzijnswerk. Dit ook in relatie met landelijke akkoorden als bijvoorbeeld de uitvoering van een Preventieakkoord en de mogelijkheden die de SPUK-regeling biedt. Vanuit het ministerie van VWS is beleid ingezet om de domeinen zorg, gezondheid, welzijn en sport meer te integreren met elkaar.

Wethouder de Jager benoemde de rechtsgeldigheid van de opdracht en gaf een nuance bij eerder benoemde aannames. Uiteindelijk waren er drie schorsingen nodig (van Raad en College) om vanuit het College tot een positief advies te komen op het voorstel van de Raad en uiteindelijk stemde de Raad unaniem in met het voorstel om in een nader overleg met Coherente te beoordelen hoe de komende jaren om te gaan met welzijn in Ouder-Amstel.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.