×

Impressie Commissie Grote Projecten (18-11)

20210305_180003.jpg

Impressie Commissie Grote Projecten (18-11)


18 november, 2021 | 23:07 | 122 keer gelezen

Een drukke avond voor de commissieleden Grote Projecten. Geen gedetailleerd verslag, maar een impressie van de commissie vergadering van 18 november. Aan de orde met name het project De Nieuwe Kern (DKN). Ter gesprek de uitbreiding van het aantal te bouwen woningen naar 6200 en de evt. gevolgen daarvan. Aandachtspunten voor geluidsoverlast, zoals van het verkeer van en naar Schiphol, maar ook van evenementen, zoals in de Johan Cruijff Arena. Een vertegenwoordiger van de Arena wist aan te geven dat er geluidsoverlast is, zoals nu voor de Venserpolder, waar ondanks de afscherming, ook overlast is van bezoekers.

Aan de orde de MER en de structuurvisie, met de nodige vragen uit de commissie. 

Een aantal insprekers in de commissievergadering, zoals een drietal organisaties uit Duivendrecht en de vertegenwoordiging van de tuinhuisjes. Allen bieden hun diensten voor nadere participatie aan. Een aanbod vanuit de tuinhuisjes is het plan Tuinparken. Waarin het bestaande groen en diensten worden aangeboden als vermaak voor de toekomstige bewoners. De wethouder hield echter aan voor de optie op een Stadspark, waarbij het karakter meer openbaar zal zijn. Daarnaast vragen inzake de woonboten en te verwachten waterpartijen. Verder veel discussie over technische en politieke vragen, waarbij op veel gestelde vragen op een later moment wordt teruggekomen. In de DKN verder aandacht voor scholen en sport in de openbare ruimte. Zorg bij de woningen is het aansluiten bij het dorpse karakter van Duivendrecht. Volgens een aantal commissieleden is er sprake van hoogbouw in de plannen. Opmerkelijk feitje is nog dat er wel fietspaden in DKN, maar niet voor hardfietsers. 

Een ander groot project is de Internationale Busterminal. Het is nog onbekend waar exact deze gelokaliseerd zal worden.

Al met al nog vele vragen te beantwoorden. En een extra overleg en dan volgende week de raadsvergadering ter besluitvorming. Rond 23.45 uur sluit de voorzitter het soms wat roerige overleg. Waarbij de vraag overblijft (ook voor sommige commissieleden): wat is een politieke vraag en wat is een technische vraag.

 


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.