×

Beleidsplan Duurzaamheid: o.a. Repair Café Duivendrecht

20240321_205826.jpg

Beleidsplan Duurzaamheid: o.a. Repair Café Duivendrecht


23 maart, 2024 | 00:07 | 61 keer gelezen

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Gebiedsontwikkelingen zijn twee plannen besproken: het ‘Beleidsplan Duurzaamheid’ en het plan ‘Bomenplant in Ouder-Amstel’. Beide plannen leverden de nodige discussie op tussen de commissieleden onderling maar ook met het aanwezige college.

De meeste commissieleden waren content met de inhoud van het ‘Beleidsplan Duurzaamheid’, met biodiversiteit als een belangrijk element en een investering van vier ton in een duurzame gemeente. “Een helder en begrijpelijk geschreven plan. Een plan met ambitie. Een plan als een groeimodel”, aldus diverse fracties. Amstelland Lokaal vroeg aandacht voor betaalbaarheid voor burgers en realistische doelen. Ouder-Amstel Anders zag graag de toevoeging dat lokale bedrijven worden betrokken bij de uitvoering van het plan. De VVD was initiatiefnemer voor een amendement om het landschap niet te vervuilen met windturbines en attentie voor alternatieve energievormen, zoals aquathermie en geotechniek, mogelijkheden die eerder werden benoemd door inspreker Wim Zwanenburg van de Stichting Beschermers Amstelland (SBA). Zwanenburg: “Het water van de Ouderkerkplas wordt al jaren gebruikt om gebouwen in Amsterdam Zuidoost te koelen, wat niet alleen een CO2-reductie van 75% oplevert, maar ook de waterkwaliteit verbetert. Een prima voorbeeld van duurzaamheid”. De SBA blijft graag aangehaakt in het participatieproces.

D66 vroeg aandacht voor goede communicatie naar de inwoners. Ook afspraken maken met ondernemers over het verminderen van plastic werd genoemd. Positief ontwikkeling is de introductie van een Repair Café in Duivendrecht. Natuurlijk Belang gaf mee om technologische en sociale veranderingen mee te nemen. PvdA zag kansen voor meer ruimte voor elektrische scooters. Tegenreactie was weer de grote overlast van scooters in vooral Duivendrecht. GroenLinks tenslotte zet in op optimaliseren van de duurzaamheidsdoelen. Het amendement van de VVD vond bijval bij meerdere fracties. Het beleidsplan an amendement wordt behandeld in de raad (28/03).


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.