×

Commissie Grote Projecten: impressie meeting 1 december

20200417_194644.jpg

Commissie Grote Projecten: impressie meeting 1 december


2 december, 2020 | 14:26 | 134 keer gelezen

Een korte impressie van de Commissievergadering Grote Projecten, vier grote onderwerpen:

De Nieuwe Kern (inclusief SMH)
Station Duivendrecht
Tijdelijke Busterminal
Flexwonen.
 

De Nieuwe Kern:

Onderwijs wordt toegevoegd als element in DKN, en wel de Loot school van Ajax.

DKN is genomineerd voor de Stedenbouw Award.

Er loopt een onderzoek naar uitplaatsing van prostitutie (van de Wallen naar Zuidoost is een optie).

MER (Milieu Effect Rapportage) is uitbesteed aan een bureau.

Participatie loopt nog in de vorm van een digitale denktank (o.a. met de sportverenigingen).

Verder wensen geuit voor: betaalbare huizen voor jongeren en starters; een mix van woningen die ook aansluiten bij de omgeving; fietspaden; veel groen; duurzaamheid en een dorpse sfeer met een stedelijk karakter. De ontwikkelstrategie wordt eind 2021 verwacht. Door de Corona is de inhoudelijke ontwikkeling iets vertraagd, bovenal blijft staan dat we als gemeente geen financieel risico lopen.

De SMH (Smart Mobility Hub) is definitief. Een van de raadsleden verward de SMH met de tijdelijke busterminal. SMH is feitelijk de parkeervoorziening die nu gerealiseerd gaat worden onder sportpark Strandvliet. De beide sportverenigingen (LTC Strandvliet en FC Amsterdam, vh FC Amstelland) verhuizen naar het slibdepot wat nu wordt ingericht als sportvoorziening. Verwachting is dat het tijdelijke sportpark eind 2021 gereed is.

Ajax heeft daarnaast nog twee plannen. Wijziging van de huidige locatie (oude panden die plat gaan, dat zullen de oude onderkomens zijn van sv Bijlmer en KSJB) en er komen nieuwe gebouwen). En Plan 2 is de realisatie van een nieuw stadion voor 6.000 bezoekers op P2 (parkeerplaats). Hier gaan de Ajax vrouwen voetballen en jeugd. Bij het stadion worden nieuwe commerciële functies gerealiseerd.

Station Duivendrecht

Met maar liefst zeven (7) partijen wordt momenteel overleg gevoerd voor het perspectief van station Duivendrecht. Er wordt gewerkt aan een RFO (Ruimtelijk Functioneel Ontwerp). Vraag uit de Commissie is of er nog bewonersparticipatie volgt, dit is zeker opgenomen is in de planning. Belangrijk bij de invulling de cultuur, historische waarde en de te verwachten reizigersstromen.

Tijdelijk Busterminal

Issue is even geweest dat de afgesproken tijd verlengd zou moeten worden, gemeente is hier voor gaan liggen. De Raad wil de ontwikkeling kunnen sturen. Laatste berichten zijn dat er dubbel zoveel busverkeer komt. Er worden tegenwoordig dubbeldekkers gebouwd i.p.v. standaard bussen. Inschatting is dat het vliegverkeer zal afnemen t.g.v. het busvervoer. Vraag in de Commissie is of dit nu wel of niet verbazing wekt. Enkele commissieleden hebben deze verwachting eerder uitgesproken. 

Flexwonen

Ook in dit kader weer aandacht voor woning voor starters, studenten en statushouders (uit Ouder-Amstel), terugkoppeling volgt nog.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.