×

Feest in de Raad: 6.200 nieuwe woningen in Ouder-Amstel

IMG-20240425-WA0038.jpg

Feest in de Raad: 6.200 nieuwe woningen in Ouder-Amstel


30 april, 2024 | 13:15 | 103 keer gelezen

Het geluid van de feestweek in Ouderkerk was hoorbaar in de raadszaal. Niet dat een raadslid zich hieraan stoorde, de avondopenstelling was juist een voorwaarde van de raadsleden. De inspiratie van de klanken van de kermis resulteerde in een unaniem stemgedrag over meerdere onderwerpen. Een figuurlijk feest was er bij de vaststelling van het ‘Stedenbouwkundig Raamwerk van De Nieuwe Kern (DNK)’. De jeugd op de kermis kreeg het stemgedrag niet mee. Maar deze avond was zeker voor hen: over 10 jaar zijn er nieuwe woningen en ze kunnen herinneringen en ervaringen maken in het Gezellenhuis in Ouderkerk (wat er ook is voor de bewoners van het dorp Duivendrecht en Waver).

De raadsvergadering begon minder feestelijk. De commissievergadering van de week ervoor was zo uitgelopen dat een aantal bespreekstukken was vooruitgeschoven. Nu bleek dat daar in de raadsvergadering ook te weinig ruimte voor was. Een terugkerend probleem, dit tot teleurstelling van een aantal fracties. Tijdens het formele Vragenhalfuur vragen over het Centrumplan en (het onderzoek naar) parkeren. Duidelijk is dat er geparkeerd kan worden bij de Ambachtenstraat en dat het eerder aangekondigde onderzoek gedaan wordt in het kader van een mobiliteitsplan. Op ’t Kampje blijft parkeerruimte voor 30 kortparkeerders. Er zal worden opgetreden tegen parkeerders die de parkeerschijf steeds met 2 uur verlengen, de autobezitters worden hierover nog geïnformeerd.

Unaniem was de raad over de onderwerpen: ‘Visiedocument Maatschappelijke Voorzieningen’, het ‘Delegatiebesluit’, en het ‘Stedenbouwkundig Raamwerk De Nieuwe Kern’. Unaniem wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde denkt. Opvallend is dat elke fractie een eigen invulling heeft bij het stemgedrag. Wel waren er aanvullende moties en amendementen, moties vaak vanuit een financieel standpunt. Oproep aan de initiatiefnemers van het Gezellenhuis was nog om zoveel als mogelijk rekening te houden met de woonomgeving. Een driewerf unanieme stemming door de raadsleden.

Vooral blijdschap bij het projectteam achter ‘Stedenbouwkundig Raamwerk DNK’. Een onderbouwing waar jarenlang aan is gewerkt. Verwachting is dat deze zomer de besprekingen voor de realisatie van 6.200 woningen (2027) kunnen starten.

De eerste woningen worden echter in 2025 opgeleverd, dit betreft de 340 flexwoningen op P-Bus. Planning is dat nog in 2024 gestart wordt met de bouw op P-Bus.

Een gedenkwaardige avond, met besluiten die een feestelijke invulling gaven aan de raadsvergadering. De jeugd op ’t Kampje was druk met het kermisvermaak. Ongetwijfeld gaat een aantal van hen later gebruik maken van in deze raadsvergadering vastgestelde besluiten.

IMG-20240425-WA0024.jpg

Feest in de Raad en 100 meter verderop op de gezellige kermis.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.