×

Groot onderhoud Rijksstraatweg

20201130_094756.jpg

Groot onderhoud Rijksstraatweg


4 december, 2020 | 16:46 | 136 keer gelezen

In 2021 staat de uitvoering groot onderhoud van de hele Rijksstraatweg gepland. De voorbereiding hiervoor is gestart. Primaire doelstellingen van het project zijn het verbeteren van het rijcomfort van de fietspaden door het toepassen van een andere verharding in plaats van tegels en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor met name het langzame verkeer.

Omdat er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij we de straat weer gereed willen maken voor de toekomst, gaan wij ook de overige onderdelen zoals de trottoirs, parkeervakken, de riolering en het asfalt van de hoofdrijbaan meenemen in het project. Tevens kijken we naar mogelijkheden om de ondergrondse groeiruimte voor de bomen te verbeteren.

Presentatie van het voorlopig ontwerp 

Iets later dan verwacht kunnen wij het voorlopig ontwerp presenteren. Het ontwerp is mede vormgegeven door de wensen en suggesties vanuit de bewoners. 
Het projectteam heeft zoveel mogelijk invulling willen geven aan de verwachtingen van de bewoners en overige gebruikers.

Ontwerp bekijken in het Dorpshuis

Wilt u het ontwerp liever op papier bekijken. Het ontwerp met toelichting ligt vanaf woensdag 7 oktober 2020 bij de leeshoek van de Openbare Bibliotheek in het Dorpshuis in Duivendrecht. Deze is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.30-17.30 uur.

Welke veranderingen kunt u verwachten? 

Zoals u kunt zien in het ontwerp blijft de vormgeving van de Rijksstraatweg zoals deze nu is. Dat wil zeggen dat er geen wijzigingen plaatsvinden aan bijvoorbeeld de positie van de rijbaan, parkeervakken, groenstrook, fietspaden en trottoirs. 
Hieronder geven we per onderdeel aan wat we gaan doen en waarom we dat doen (het betreft hier een samenvatting van de meest algemene aanpassingen).

Riolering

We leggen een nieuw riool aan dat specifiek dient voor de afvoer van het regenwater. Dat riool wordt aangelegd onder de parkeervakken parallel aan de weg. Het bestaande vuilwaterriool wordt vervangen. 

Hoofdrijbaan

De rijbaan krijgt een nieuwe asfaltverharding en wordt voorzien van nieuwe belijning en figuraties. 

30Km/h zone Telstarweg en Waddenland 

Het gedeelte tussen de kruising Rijksstraatweg/Telstarweg en kruising Rijksstraatweg/Waddenland richten we in als 30 km/h zone. Dit doen we door het aanleggen van rood asfalt in klinkermotief (streetprint) welke op een verhoging (plateau) wordt aangebracht zodat het op gelijke hoogte komt te liggen met de aansluitende straten. Het verkeer op de Rijksstraatweg blijft wel voorrang behouden. Met deze inrichting proberen we met name bij de automobilist een ander rijgedrag te creëren. 
Doelstelling is dat er langzamer wordt gereden en daardoor de veiligheid voor het langzame verkeer bij met name het oversteken wordt verbeterd.

Fietspaden

De bestaande tegelverharding maakt plaats voor betonnen aan elkaar gekoppelde fietspadelementen van Easypath. Deze zijn qua vorm en kleur gelijk aan het fietspad De Slinger. Met het toepassen van deze elementen wordt het rijcomfort vele malen beter en behoort het probleem van losliggende tegels tot het verleden.

Parkeervakken 

De parkeervakken worden over het algemeen iets breder, en in elk geval meer maatvast. Dit doen we om ervoor te zorgen dat auto’s iets meer van de rijbaan af kunnen staan zodat de kans op het aanrijden van spiegels zal verminderen.

Verplaatsen twee bushaltes 

Er worden twee bushaltes verplaatst. De bushalte nabij de Kloosterstaat wordt circa 45 meter verplaatst in zuidelijke richting zodat er vanuit de Berkenstraat een oversteek voor fietsers kan worden gerealiseerd. De bushalte tegenover de brandweerkazerne (oostzijde) wordt circa 10 meter naar het noorden verplaatst zodat er vanuit de fietsoversteek een beter zicht wordt gecreëerd. 

Aanleggen van een passeerhaven 

De breedte van de Rijksstraatweg is beperkt en er is eigenlijk geen mogelijkheid de weg te verbreden zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld het parkeervak of de groenstrook. Om het passeren van twee brede voortuigen iets te vergemakkelijken is ervoor gekozen om een passeerhaven aan te leggen aan de westzijde van de weg ter hoogte van de Waddenland.

Uitbuigen van het fietspad nabij de Berkenstraat

Het fietspad nabij de Berkenstraat wordt “uitgebogen” zodat er voor de automobilist een opstelruimte ontstaat tussen rijbaan en fietspad. Zo heeft de automobilist beter zicht op de fietser.

 

 


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.