×

Volle agenda Raadsvergadering (30/05) met record aantal schorsingen

20240530_200236.jpg

Volle agenda Raadsvergadering (30/05) met record aantal schorsingen


2 juni, 2024 | 00:03 | 124 keer gelezen

Een variëteit aan onderwerpen op de agenda van de raad met hamer- en bespreekstukken. Vooral de laatste categorie bleek een uitdaging voor de raadsleden en leden van het college, maar ook voor het publiek op de tribune (en thuis). Opvallend een record aantal schorsingen vanuit zowel de raad als het college, dit om tot een weloverwogen besluitvorming te komen. Voorzitter Joke Geldhof kon nog net voor het nachtelijke uur de vergadering afhameren.

De vaststelling van de agenda was een eerste hoofdbreker. Verzoek van Natuurlijk Belang was om een extra vraag mee te nemen in het Vragenhalfuur, wat uiteindelijk vanuit praktisch oogpunt werd toegekend. De vraag had betrekking op een van de twee vergaderlocaties voor de informatieavonden over de opvanglocaties voor vluchtelingen (11 en12 juni). Locatie Leonardo Hotel ligt nogal uit de route voor bewoners van Duivendrecht. Door de gemeente zijn twee mogelijke opvanglocaties aangewezen: eentje in Ouderkerk en eentje in Werkstad Overamstel (Duivendrecht kent reeds een opvanglocatie bij Levvel aan de Rijksstraatweg). Reden voor een informatieavond bij het Leonardo Hotel, is de gekozen locatie bij Waternet, naast bewoners uit Duivendrecht, worden bezoekers uit Werkstad Overamstel verwacht.

Eerste bespreekstuk was het bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ (Holendrechterweg 22a Ouderkerk). Een particulier initiatief voor de realisatie van vooral duurdere koopwoningen. Een aantal fracties wees op het belang van sociale woningbouw in Ouderkerk: “Laten we van Ouderkerk geen Bloemendaal maken”, was een argument. Met aandacht voor meer groen en verkeersveiligheid, werd het plan door de zes van de zeven fracties goedgekeurd.

Ook bij het bespreekpunt Holendrechterweg 12 aandacht voor de bouw van sociale woningen en groen en mogelijk juridische consequenties. Inzet is de verkoop van de grond voor de bouw van twee woningen die passend zijn binnen het bestaande lint. Ondersteund met een amendement werd het plan met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.

De fractie van D66 is initiatiefnemer van de Participatieverordening voor Ouder-Amstel. Aanvullend op het voorstel volgden twee amendementen, waarmee volgens de raad het voorstel nog krachtiger werd. Uiteindelijk werd het voorstel unaniem aangenomen.

Vervolgens werd de raad gevraagd om in te stemmen met een Begrotingswijziging DUO+. Gevoelige snaar zat in de procesgang. Eerst de opmaak van de gemeentelijke begroting, daarna volgt een update vanuit DUO+. Portefeuillehouder Joke Geldhof nam voor dit onderwerp plaats naast de wethouders. Er volgde discussie over de invulling van ‘Informatie’ en ‘Evaluatie’, waarbij de raad met een aantal amendementen kwam. Met de afspraak voor een evaluatie na het reces, werd de Begrotingswijziging DUO+ unaniem aangenomen.

Bij het laatste agendapunt ‘Moties vreemd’, twee moties vanuit de raadsfracties. Eerste was het niet eensluidend vergunnen van ‘Bed en Breakfast’ (B&B). Constatering in de Kruidenbuurt (Duivendrecht), is een toename van B&B plekken (en soms daarbij overlast). De PvdA mist (in tegenstelling tot Amsterdam) een consequent beleid t.a.v. B&B. Wethouder Frequin gaf aan dit mee te nemen in het Woonzorgbeleid, deze visie wordt verwacht in het derde kwartaal van 2024. Tweede motie kwam vanuit D66 en ging over de aanbesteding van de herinrichting van ‘t Kampje (Ouderkerk). De aanbesteding is nu gepland in twee fasen. Zorg van de aanvrager was de afhankelijkheid van beide aanbestedingen. Wethouder Koek-Baks benoemde de integrale afhandeling van de twee aanbestedingen (1-ophoging ‘t Kampje en 2-werkzaamheden ‘t Kampje). Afspraak is om op korte termijn het item nader toe te lichten om zo de zorgen weg te nemen.

Een avond democratie in Ouder-Amstel. Niet altijd vanzelfsprekend, dank aan de spelers.

 

20240530_234952.jpg
Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.