×

Intussen op het Dorpsplein… (1)

Dorpsplein Duivendrecht.jpeg

Intussen op het Dorpsplein… (1)


8 april, 2024 | 22:20 | 113 keer gelezen

Aangeleverd

De komende maanden besteedt de Werkgroep Openbare Ruimte aandacht aan het Duivendrechtse dorpsplein. Het maakt al jaren een zieltogende indruk.  In deze nieuwe rubriek worden ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente, eigenaren van het vastgoed en bewoners geïnterviewd. Wat willen zij, hoe zien zij de toekomst en wat willen ze er zelf aan bijdragen? Maar eerst een kort overzicht.

Duivendrecht heeft geen levendig dorpshart, waar bewoners graag naar toe komen om te winkelen, om te recreëren en om elkaar te ontmoeten. Het huidige dorpsplein lijkt in zichzelf opgesloten en heeft weinig natuurlijke verbinding met de omgeving. Het is rommelig, biedt weinig intimiteit en de gebouwde omgeving heeft een armoedige uitstraling.

Dit alles is niet nieuw. Reeds in 2005 waren er plannen om het Dorpsplein op de schop te nemen met nieuwbouw van winkels, woningen en voorzieningen. Echter het plan van architectenbureau Attika sneuvelde. In 2016 zijn het plein en het Dorpshuis weliswaar opgeknapt, er zijn terrassen gekomen die af en toe, bij mooi weer, een levendige aanblik bieden, maar in essentie is de lelijke structuur van het plein onveranderd gebleven.

En dat wreekt zich anno 2024. Overal in Nederland hebben kleinere winkelcentra het moeilijk: kleinere winkels sluiten hun zaak, er wordt meer via het Internet gewinkeld. Boodschappen doen is niet meer de enige functie van een dorps- of buurt centrum. Mensen willen een gezellige omgeving, die prettig aanvoelt. Men wil naast het doen boodschappen ook gebruik kunnen maken van horeca en publieke voorzieningen. Kortom de trend is van ‘to buy’, naar ‘to be’. En als het verblijf, het ‘to be’, op ons Dorpsplein zo onaantrekkelijk blijft als nu het geval is, zal het de concurrentie met andere centra in de buurt mogelijk gaan verliezen en zal het dus nog stiller en armetieriger worden.

Niks doen is dus geen optie, temeer niet omdat er wel degelijk kansen liggen. Het aantal inwoners van Duivendrecht gaat stijgen. Weliswaar zal er in de Nieuwe Kern een eigen winkel- en voorzieningencentrum komen, maar in Entrada en de werkstad Overamstel ten het noorden en ten westen van het huidige Duivendrecht is dat niet het geval. Naast de nieuwe inwoners zullen er ook veel werknemers uit dat gebied van winkels en horeca op het Dorpsplein gebruik willen maken, mits de openbare ruimte, toegankelijkheid en uitstraling van het plein aantrekkelijk genoeg is.

In een gemeentelijke rapportage uit 2023 werd al vastgesteld dat het samenbrengen van winkels, non-commerciële voorzieningen en horeca in één gebied heel succesvol kan zijn, juist ook in kleinere dorpscentra. Die mix van functies trekt mensen aan en daarmee wordt het economisch draagvlak versterkt.

Kansen genoeg maar kansen zijn nog geen werkelijkheid. Gemeente en eigenaren van het vastgoed zijn oriënterende gesprekken begonnen over de toekomst van het Dorpsplein. Dat is alvast positief. Openbare discussie en meningsvorming is nu nodig om verder te komen.

Dirk Achterbergh (WOR Duivendrecht).


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.