×

Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling (18/04)

20240418_235414.jpg

Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling (18/04)


21 april, 2024 | 11:49 | 56 keer gelezen

Voorzitter Hilbrands van de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling, mocht maar liefst 9 insprekers welkom heten bij vijf agendapunten tijdens de vergadering van 18 april. De insprekers en onderwerpen leverden een volle publieke tribune op en een levendige discussie in de commissie. De meeste onderwerpen werden als bespreekstuk gemeld voor de komende raadsvergadering (25 april).

Buslijn 41

Inspreker Rikus Visser meldde zich namens een grote groep verontruste bewoners uit Duivendrecht, dit met de oproep om de oude route van Buslijn 41 te herstellen. Zijn oproep aan het college en de commissie was om richting Vervoersregio (VRA, Vervoersregio Amsterdam, w.o. GVB) voor behoud van de oude route van buslijn 41 te pleiten. De aanpak van de gemeente Diemen werd als voorbeeld genoemd. Afspraak is dat met het college een nieuwe afspraak met de bewoners uit Duivendrecht wordt gemaakt, met de toezegging dat het GVB wordt uitgenodigd om met de commissie te spreken.

Kermis Ouderkerk 2025

Inspreker Peter Coevert is al jaren betrokken bij de kermis in Ouderkerk en sprak zijn teleurstelling uit dat er in 2025 geen kermis op ‘t Kampje kan worden georganiseerd vanwege werkzaamheden in het kader van het Centrumplan. Teleurstelling vooral over de communicatie hierover. In de commissie vragen over de planning en de alternatieven voor een plek voor de kermis. Het college gaat nadere toelichting verzorgen over de planning en met Coevert in gesprek over alternatieven voor 2025.

Planning en aanbesteding Centrumplan

Inspreker Gijsbrecht de Haan constateert onzekerheid bij de werkzaamheden voor het Centrumplan. Er is geen planning bekend bij de omwonenden en er is ook nog geen aannemer. Vrees is dat ‘t Kampje voor langere tijd in een bouwput verandert, met het oog op drukke maanden einde jaar geen goed vooruitzicht. Wethouder Koek-Baks gaf aan dat de aanbesteding in twee delen is opgeknipt, vooral vanwege de specialistische arbeid wat gedaan moet worden bij het ophogen. Afspraak is dat de planning met de commissie zal worden gedeeld.

Stedenbouwkundig Raamwerk DNK (De Nieuwe Kern)

Voorafgaand aan de inspreker de melding dat uit de MER (Milieu Effect Rapportage) is vastgesteld dat 6.200 woningen passend is bij de financiële haalbaarheid van De Nieuwe Kern (DNK). Een verrassing voor de commissieleden, dat het eerder vastgesteld aantal van 4.500 (max 5.000) woningen spontaan is verhoogd in de plannen. Met daarbij bedenkingen bij de beperkte oppervlaktes van de huizen. Aanvullende zorgen om de leefbaarheid in en rondom Duivendrecht vanwege de hoogbouw van een kantorenflat (50 meter). Wethouder Frequin beargumenteerde de financiële noodzaak en benoemde dat er een waardering voor het project DNK is als ‘Prijswinnend Project’. Vanuit de commissie de vraag om rekening te houden met toewijzing van de sociale huurwoningen aan eigen bewoners (50%). Vanwege de verlate oplevering werd al verwezen naar de kinderen van commissieleden en hun leeftijdsgenoten uit de gemeente. Verder discussie over de bereikbaarheid van de woningen en de parkeermogelijkheden. Inspreker Eric van der Putten (voorzitter Bond van Volkstuinders) sprak zijn wens uit dat de huidige groene long van de tuinhuisjes wordt geïntegreerd binnen de plannen, i.p.v. de creatie van een nieuw (en kostbaar) stadspark in DNK. Vanuit de commissie geen directe reactie.

Gezellenhuis Ouderkerk

Maar liefst vier insprekers bij het onderwerp Gezellenhuis. Hans Out sprak als lokale ondernemer zijn waardering uit voor plannen van de jonge ondernemers: “Ouderkerk heeft nieuwe impulsen nodig”. De heren Chow en Vessum spraken steun uit namens resp. Theresiasteate en Museum Amstelland. Inspreker Vermeulen kwam met een ander geluid: zorg voor geluids- en stankoverlast en aanvullend verkeers- en parkeeroverlast. Aanvullende vragen uit de commissie en een reactie vanuit het college dat er normen zijn die bij overschrijding gehandhaafd moeten worden. Een voor de commissieleden verrassend nieuwtje is een onderzoek naar parkeren in de Ambachtenstraat. Stelling vanuit de commissie is dat er al een besluit ligt t.a.v. de Ambachtenstraat en dat te veel geld wordt uitgegeven aan ongewenste onderzoeken. Uiteindelijk zijn de meeste fracties positief gestemd over de voorgenomen inrichting van het Gezellenhuis. Verwachting is wel dat er nog een staartje volgt van omwonenden die niet akkoord gaan met de horecabestemming.

Plan MATE – Werkstad Overamstel

Geen insprekers bij de bespreking van Plan MATE. Bewoners uit de omgeving zijn aanwezig geweest bij meerdere informatiesessies. Zorg uit de commissie is met name “De muur om Duivendrecht”. Meerdere hoge gebouwen die in de randen van Duivendrecht gebouwd gaan worden. Commentaar is er ook op de hotelcapaciteit in Duivendrecht en te verwachten parkeeroverlast (geen boa’s voor de handhaving). Vraag is of eerder opgestelde stedenbouwkundige visie moet worden bijgesteld.

Negen insprekers en vele discussies later, sluit voorzitter Hilbrands om 23:54 uur het overleg.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.