×

Bericht Participatieproces De Nieuwe Kern

20200520_182433.jpg

Bericht Participatieproces De Nieuwe Kern


16 september, 2020 | 23:00 | 93 keer gelezen

Bericht van het team achter het Participatieproces De Nieuwe Kern:

Afgelopen maanden heeft u deelgenomen aan het participatieproces rond de concept structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling van De Nieuwe Kern. Een ontwikkeling als De Nieuwe Kern vraagt ook om het inzichtelijk maken van de effecten op het milieu. Dat gebeurt door middel van een milieueffectrapportage (hierna: MER). Hierin komen zaken als luchtkwaliteit, stikstof, geluid en externe veiligheid aan bod.

Voor het onderzoek voor de MER wordt gestart, stellen we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD) op. Hierin geven we aan wat exact onderzocht wordt, welke onderzoeken hiervoor worden gedaan en op welk detailniveau.

Vanwege uw betrokkenheid bij De Nieuwe Kern willen we u op de hoogte stellen dat de NRD ter inzage ligt van 17 september t/m 15 oktober. In die periode kunt u een zienswijze indienen. Het gaat hierbij om een zienswijze op de aanpak van het onderzoeken van de milieueffecten van de concept structuurvisie, dus niet om de inhoud van de concept structuurvisie zelf.

De NRD is vanaf aanstaande donderdag digitaal in te zien via www.ouder-amstel.nl en www.denieuwekern.nl. Ook ligt het stuk ter inzage op het gemeentehuis in Ouderkerk a/d Amstel en het Dorpshuis in Duivendrecht.

Stuur uw zienswijze digitaal naar gemeente@ouder-amstel.nl, of per post naar Burgemeester en Wethouders, Postbus 35 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

De zienswijzen worden beoordeeld, vervolgens wordt in een zienswijzenota aangeven of en op welke wijze de definitieve NRD is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.

Uiteindelijk wordt het milieueffectrapport gelijktijdig met de structuurvisie voor De Nieuwe Kern vastgesteld en opnieuw ter inzage gelegd.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.