×

Commissie Grote Projecten: Entrada Duivendrecht

20200606_171902.jpg

Commissie Grote Projecten: Entrada Duivendrecht


12 juni, 2020 | 09:33 | 105 keer gelezen

Een vergadering van de Commissie Grote Projecten, met op de Agenda 'Entrada”. In eerdere sessies is zorg is geuit vanwege de vormgeving en het grote aantal m2. Voorafgaand aan de vergadering hebben de commissieleden een bericht van de investeerders gehad dat vanuit hun invalshoek minimaal 100.000m2 nodig is. Waar overigens een van de commissieleden een opmerking over maakte dat de input van het Programma van Eisen, door de gemeente wordt opgesteld.

Een impressie van een af en toe moeizaam te volgen overleg (techniek zat niet overal mee).

In dit overleg uiteraard de mening van de lokale politiek op de ingebrachte stukken. Maar ook een mogelijkheid voor insprekers, er waren er twee, beiden van de werkgroep ‘Duivendrecht in Balans’. Algemene bevinding van een groot aantal partijen is dat men 100.000m2 veel vindt. De beoogde ruimte is opgedeeld over 90.000m2 voor woningen en 10.000m2 voor sociale en maatschappelijke voorzieningen, wat dan weer in verhouding als laag wordt ingeschat.

Discussie blijft de verdeling van de woningen over de doelgroepen, inzet is 30% sociale woningbouw, 20% bestemd voor middengroepen en 50% overig. Daarbij ook attentie voor grootte van de woningen, deze varieert van 20m2 voor studio’s (starters en studenten) naar grotere kamers van 50m2. Aanbeveling is om naast studio's ook gezinswoningen te creëren met minimaal twee kamers.

Zorg blijft de vormgeving. De wethouder gaf aan dat vanwege bedrijfsgevoelige informatie, niet alle informatie kan worden vrijgegeven. Ander aandachtspunt is de sociale cohesie, onderling binnen Entrada maar ook met het dorp Duivendrecht. Feit is dat er grote woningnood is en dat er vooral woningen voor studenten en starters moeten komen. Deze groep vraagt om sociale huurwoningen.

Er wordt er voor het zomerreces een uitspraak verwacht. Een aantal politieke partijen gaf aan zo ver nog niet te zijn. De inbreng van de avond wordt in ieder geval meegenomen in de diverse fractievergaderingen. Wordt vervolgd.

Voor wat er feitelijk gezegd is kan men de vergadering beluisteren via de website van de gemeente.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.