×

Impressie Raadsvergadering: Molenbuurt, Entrada en DKN

20200502_141739.jpg

Impressie Raadsvergadering: Molenbuurt, Entrada en DKN


26 juni, 2020 | 00:10 | 114 keer gelezen

Voor de feitelijke weergave van de raadsvergadering gaarne de band te beluisteren welke opvraagbaar is via de website van de gemeente Ouder-Amstel. In dit verslag een impressie. Aan de orde een aantal gemeentelijk georiënteerde zaken, op dit platform de specifieke zaken t.a.v. Duivendrecht aan de orde.

Molenbuurt

Vanuit de bewoners uit de “Molen” gerelateerde straten in Duivendrecht zijn signalen gekomen t.a.v. de leefbaarheid in de straten. Met name door de uitbreiding van de blauwe zones elders is er overlast in de buurt. Het college is reeds op de hoogte van de zorgen uit de buurt in relatie tot veiligheid en verkeersituaties. Na het reces komt er een projectteam dat een integrale benadering zal uitvoeren. Inzet is de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Entrada

Het Agendapunt Entrada is vanwege de overvolle agenda doorgeschoven naar de raadsvergadering van komende 2 juli a.s. Er zijn meerdere moties ter behandeling. Daarnaast is er bij het begin van de vergadering gevraagd om toelichting te krijgen over een geheimhoudingsverklaring t.a.v. Entrada. Vooraf aan de vergadering is een document geplaatst waarin opgenomen de bouwstijl van Entrada. In dit beeld een zevental woontorens. Indien het document alsnog beschikbaar komt voor publicatie zullen we het zeker beschikbaar stellen.

De Nieuwe Kern (DKN)

Met name aandacht voor het eigen beleid van de gemeente t.a.v. de inrichting van De Nieuwe Kern (in de Nieuwsbrief van Vrienden voor Duivendrecht “Duivendrechts Kwartier” genoemd. Vanuit de portefeuillehouder is benoemd dat de gemeente Ouder-Amstel het bevoegd gezag is. Verder aandacht voor tijdelijke woningen, welke vooral beschikbaar moeten komen voor starters en jongeren. Dit is zeker aan de orde aldus de portefeuillehouder. Nieuwtje is nog dat de minister is uitgenodigd om kennis te komen maken met de plannen voor De Nieuwe Kern. Met zeker aandacht voor de tijdelijke woningen. De gemeente wil geld vrijmaken om een projectleider in te zetten op deze specifieke activiteit.

Weekblad Ouder-Amstel in Duivendrecht

In het Vragenuur nog de vraag naar de bezorging van het Weekblad voor Ouder-Amstel. In Duivendrecht wordt regelmatig een oproep om bezorgers gedaan. Volgens welingelichte bronnen worden er drie wijken gelopen in Duivendrecht (netjes elke woensdag). Daarnaast is het Weekblad verkrijgbaar in het Dorpshuis, alleen die is dicht, dus liggen de kranten er vaak als oud-papier buiten bij de deur. Praktisch is wel dat het Weekblad ook wordt aangeboden via de Plus. In de regel op woensdag en donderdag is het Weekblad daar verkrijgbaar. De portefeuillehouder komt na het reces met een antwoord op de vraag.

Overigens kent het Weekblad in de 3e en 4e week het bekende eigen vakantiereces. Dus geen Weekblad in die weken.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.