×

Impressie Raadsvergadering Ouder-Amstel (12 mei 2020)

IMG-20161007-WA0002.jpg

Impressie Raadsvergadering Ouder-Amstel (12 mei 2020)


13 mei, 2020 | 00:26 | 154 keer gelezen

In deze bijzondere tijd een digitale bijeenkomst voor de leden van de Raadscommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Een overleg met als agendapunt twee projecten: de ontwikkeling van De Nieuwe Kern (DKN) en de komst van het Internationale Touringcar Terminal (ITT) naar Duivendrecht. Twee bijzondere projecten voor onze gemeente, met overigens een hele sterke band met de gemeente Amsterdam. Aan het woord in de raadscommissie de betrokken wethouder Marian van der Weele.

De Raadscommissie is te volgen voor de burgerij, alleen de presentatie is alleen voor de commissieleden. Uiteraard zal deze later opvraagbaar zijn. Vooraf aan de presentatie komt mw. van der Weele met een toelichting op het participatieproces. Gestart in februari in de Anton Dreesmannzaal. Inzet was een periode van drie maanden voor het participatieproces. Door de huidige crisis is deze periode opgerekt naar vijf maanden. Er zijn met respondenten twee sessies geweest: Sport (volgt later een overzicht van op DorpDuivendrecht.nl) en Groen. Naast de centrale bijeenkomst zijn er specifieke bijeenkomsten geweest, en daarna online sessies met uiteindelijk een enquête. Volgens de wethouder met 500 deelnemers.

De reactie van respondenten is vooral positief. Dit heeft veelal te maken met de extra woningen en de daaraan gerelateerde woningbehoefte van mensen uit onze regio. Beleid is, aldus de portefeuillehouder: 30% sociale huur en 40% voor het middensegment en koop. Met centraal in De Nieuwe Kern veel aandacht voor groen, een dorpse sfeer (Ouderkerk), maar ook een stedelijk karakter (Duivendrecht). Streven is om het project aan te laten sluiten bij de Bouwimpuls. Een soort interventie waarbij het project meegaat op nationale en regionale mogelijkheden t.a.v. bouw (o.a. inzet coördinerende ambtenaren en financiering). Qua planning en prioriteit start het project met de Smart Mobility Hub. Dit is een verandering van het huidige parkeerterrein P2 (bij Borchland, waar ooit een prachtige Deutsche kermis gehuisvest was). P2 wordt een sportveld (naar verluid een klein stadion voor damesvoetbal) met daarbij ruimte voor 2.300 parkeerplekken, met daarbij kantoren, klein maatschappelijke voorzieningen en een buitensportprogramma. Project is in samenwerking met AFC Ajax.

Een ander onderdeel vormt de verhuizing van sportpark Strandvliet. Ooit gesitueerd aan het Zwarte Laantje. Thans een complex met twee kunstgrasvelden, een grasveld, een tennishal en buiten zes tennisbanen een oefenhoek met horeca. De tennishal, aldus het project, wordt vanwege de commerciële aard niet door de gemeente elders vervolgd. De voetbalvelden van FC Amsterdam (voorheen FC Amstelland) verhuizen (tijdelijk) naar het oude slibdepot (centraal gelegen in het beoogde gebied DKN). De tennisbanen van LTC Strandvliet worden mogelijk geplaatst op de Gaasperdammertunnel (A9), dit na voorbeeld van een sportpark in Schiedam. Mocht dat niet lukken met het tennispark, zal dit wellicht ook ingericht worden in DKN. Feit is dat de gemeente Amsterdam de kosten voor haar rekening neemt van de verplaatsing van beide sporten. Het tijdelijke karakter is dat de sportaccommodatie voor maximaal 10 jaar is, dit om geen conflictsituatie te verkrijgen met de woningbouwplannen.

Het project ITT, ofwel de busterminal Duivendrecht. Ook de busterminal kent een tijdelijk karakter van maximaal 10 jaar. Als eerder door de Vrienden van Duivendrecht benoemt aandacht voor (sociale) veiligheid, infrastructuur, groen en duurzaamheid. Ook dit project kent een grote afhankelijkheid met de gemeente Amsterdam. Wethouder van der Weele gaf aan dat “24-uurs toezicht” onderdeel is van de oplevering. Voornemen is de busreizigers via een goede wegwijs de mensen naar Amsterdam te dirigeren en niet naar Duivendrecht.

De planning (benoemd door de wethouder):

·         Huidige participatieproces t/m juni 2020.

·         Vervolg ontwerpfase, besluitvorming en Europese aanbesteding.

·         Vervolg participatieproces t/m Q2 2021.

·         Start uitvoering Q2 2022.

·         Oplevering 1e fase Q1 2023.

Planning onder voorbehoud van tikfouten.

Vanuit de Raad ofwel de politieke partijen een aantal vragen n.a.v. de presentatie:

Vragen over de Woonruimteverdeling, het flex wonen en de afhankelijkheid van de gemeente Amsterdam; de combinatie van sport en de busterminal (gaan vervuiling samen met gezondheid?); is Ouder-Amstel baas in eigen buik?; vragen over de kosten, het dorpse en/of stedelijke karakter.

Inzet voor de verdeling blijft 30/70% (30% sociale huur). Kans is dat Amsterdam voor haar deel van de grond nog een andere verhouding toepast (naar verwachting meer sociale huur). Het aantal woningen dat geraamd is ligt tussen de 4.500 en 6.200 aldus van der Weele. De wethouder verwacht een stedelijk karakter van DKN, gerelateerd aan Duivendrecht.

De sport en busterminal worden beide voor maximaal tien jaar ingezet. Opmerkelijk is dan weer dat in 2010 de amateursport van sportpark de Toekomst is verhuisd naar het Bijlmersportpark. Dit omdat het te ver weg was voor de bewoners uit Zuidoost. Wellicht is de inzet de nieuwe doelgroep wonende in DKN. Van de bussen wordt een duurzaam karakter verwacht (minder uitstoot), en dus gezonder voor milieu en de sportende mens. De kosten voor verplaatsing van de sport zijn voor de gemeente Amsterdam. Tot slot deelde wethouder van de Weele nogmaals de zorg voor het sociaal veilige karakter van de omgeving van de busterminal. Met de complimenten van de leden van de Raadscommissie voor de presentatie (netjes binnen de gestelde tijd). Tot zover de impressie (want meer is het niet).


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.