×

Online alternatief voor participatieproces De Nieuwe Kern

IMG-20200212-WA0003.jpg

Online alternatief voor participatieproces De Nieuwe Kern


15 april, 2020 | 12:35 | 97 keer gelezen

De Nieuwe Kern is het nieuw beoogde woon- en verblijfgebied ten zuidwesten van Duivendrecht. Gepositioneerd rondom sportpark de Toekomst met Ajax en Borchland, langs en bij de A2 en tussen de Johan Cruijff Arena, het spoor en de tuinhuisjes langs de Holterbergweg. Al enige tijd hebben diverse partijen plannen voor dit gebied, vooral beoogt om iets aan het woningtekort in de regio te doen. Om de bewoners te betrekken is of was er een participatieproces bedacht, wat helaas door het corona-virus momenteel niet gecontinueerd kan worden. Later meer……

In een afgeladen Anton Dreesmannzaal (Amsterdam-Duivendrecht, Zuidpark) is op woensdag 12 februari de aftrap gegeven van het participatieproces. Met in de zaal veel bewoners uit Duivendrecht, maar ook veel potentiele bewoners (in de aanname dat De Nieuwe Kern onderdeel van Duivendrecht wordt). Tijdens de meeting is de Concept Structuurvisie DNK gepresenteerd. Bedacht was een aantal bijeenkomsten met bewoners en ondernemersverenigingen, met sportverenigingen, met natuur- en milieuorganisaties, met ondernemers en maatschappelijke organisaties in het gebied en toekomstige bewoners.

In deze participatiesessie aandacht voor de concept structuurvisie. In de zaal veel potentiele bewoners. Op de vraag wie interesse heeft in een huis kopen of huren op DNK gingen massaal de handen omhoog. Ook vanuit de tuinhuisjes de nodige aanwezigen, zij vrezen het verdwijnen van de huidige groenzone en kwamen o.a. met het idee om het stuk land onder de A2 te gebruiken voor woningbouw, wat geen onderdeel van het gemeentelijk beleid bleek te zijn. Nog onduidelijk de verhouding sociale huur en andere huur, gemeente komt daar later op terug. Ook andere maatschappelijk betrokkenen zoals sport- en cultuurverenigingen, die na afloop op een specifieke stand nog konden bijpraten, al verliep de informele afloop door de drukte een beetje ongestructureerd. Wel is er voor sportaanbieders nog een aparte sessie geweest bij tennisvereniging LTC op Strandvliet, de presentatie is opgenomen in een vlog: Vlog

Onderdelen uit de presentatie van 12 februari van de gemeente Ouder-Amstel over: Structuur, Maatschappelijke voorzieningen en wat De Nieuwe Kern wordt:

Structuur:

·         Ruimtelijke kwaliteit.

·         Stedelijk karakter.

·         Diverse doelgroepen.

·         Verbindende routes voor langzaam verkeer.

·         Groen hart, een stadspark.

·         Nieuwe vormen van stedelijk groen en geluid adaptief bouwen.

Maatschappelijke voorzieningen:

·         Basisscholen / Kindcentra

·         Speelplekken

·         Medisch Centrum (MCD, Medisch Centrum Duivendrecht?).

·         Veldsporten

·         Sporthal

·         Fitness/squash en crossfit.

Wat De Nieuwe Kern wordt:

·         Een nieuwe schakel die de delen van Ouder-Amstel onderling en met de omgeving verbindt.

·         Een wijk met hoogwaardig OV en een optimale bereikbaarheid.

·         Een aantrekkelijke en uitnodigende wijk met een mix van functies en veel groen.

·         Voor bewoners van verschillende generaties met diverse leefstijlen, waar het ontwerp de sociale cohesie stimuleert.

Vanwege het corona-virus volgt nu aan gewijzigde aanpak van het participatieproces, zo schrijft de gemeente op woensdag 15 april in het Weekblad voor Ouder-Amstel. De geplande participatiebijeenkomsten zijn afgelast, wat volgt zijn online participatie mogelijkheden. De gemeente wil graag dat burgers en maatschappelijke organisaties betrokken blijven.

Via het platform Samen maken we Ouder-Amstel en DKN kun een ieder reageren. Er is tevens een enquête beschikbaar om een mening te ventileren (in april volgt de uitslag van de enquête op de website Samen maken we Ouder-Amstel


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.