×

Raadsvergadering gemeente Ouder-Amstel (28/05): Energie Strategie en Vragenuurtje Raadsleden

20200526_142223.jpg

Raadsvergadering gemeente Ouder-Amstel (28/05): Energie Strategie en Vragenuurtje Raadsleden


29 mei, 2020 | 00:05 | 129 keer gelezen

Vooraf aan de verslaglegging: betreft een impressie van de Raadsvergadering gemeente Ouder-Amstel, voor de exacte besluiten en opmerkingen gelieve de notulen van deze raadsvergadering te raadplegen. Een impressie om een indruk te krijgen van de vergadering.

Aan de orde in de Raadsvergadering gemeente Ouder-Amstel een aantal hamerstukken, zoals de begroting DUO+, maar ook een discussiepunt. En daarnaast ruimte voor de vragen van de raadsleden. Belangrijkste discussiepunt was het conceptstuk Regionale Energie Strategie. Belangrijk amendement ging over het beschermen van natuurgebieden zoals de Duivendrechtse Polder. De natuur beschermen tegen inzet van zonneparken of windmolens. Met de aantekening dat de gemeente Ouder-Amstel grenst aan de provincie Utrecht, en dat vlak over deze gemeentegrens door de andere autoriteiten het gebied wel kan worden ingericht met zonneparken en windmolens. Voorstel bij dit amendement was om met name daken van publieke gebouwen en bedrijven te benutten voor zonnepanelen. Zie foto: dak CTO’70 (168 zonnepanelen op het dak). Het amendement is aangenomen, met een meerderheid van stemmen (niet unaniem). Dus geen energie opwekkende zaken ten koste van natuurgebieden in de gemeente. Wel verder aandacht voor ecologische mogelijkheden in de gemeente voor het inpassen van energie opwekkende mogelijkheden.

Brede steun was er voor de inzet van energiecoaches in de gemeente Ouder-Amstel. Energiecoaches om iedereen in de gemeente beter te informeren, meer burgers en organisaties betrekken bij energiebesparende maatregelen. Burgers en bedrijven kunnen zeker bijdragen bij de lokale en nationale energie- en klimaatdoelstellingen.

Niet alleen communicatie via de (vernieuwde) website van de gemeente, maar ook social media en andere media (DorpDuivendrecht ?). Tip is dat op de site van de VNG veel praktische mogelijkheden te vinden zijn voor burgers en bedrijven. Maar meer communicatie voor de bewoners volgt. Vooraf aan de Energie Strategie discussie, is gestart met 11 volgers en maar liefst 8 kijkers via YouTube wisten het vol te houden tot ruim na 23:00 uur.

Paar punten uit het vragenuurtje voor de raadsleden.

·         Zorgpunt is dat er de nodige verkeersongevallen zijn met betrokkenheid van wielrenners en scooters. Hier zal door de diverse autoriteiten beter op worden gelet.

·         Attentie voor de Corona maatregelen, met name de drukte en het afstand houden. Een aantal minder goede ervaringen met Hemelvaartsdag, met nu Pinksteren voor de deur; vooral bij de Ouderkerkerplas, De Ronde Hoep en op het water (met name Amstel). De Veiligheidsregio en andere autoriteiten zijn hierbij betrokken.

Tot slot een motie over het aantal te bouwen woningen in De Nieuwe Kern (DKN), extra ingebracht namens een politieke partij tijdens de vergadering.

·         Wens van de partij is om duidelijkheid te krijgen over het maximaal aantal te bouwen woningen van 4.500. Aldus besloten in december 2013. Indruk is dat er nu meerdere woningen komen in een kleiner gebied. De motie wordt rond 23:00 uur ingebracht.

o   Unanieme reactie van de andere partijen en de wethouder is om dit item aan de orde te brengen tijdens de vergadering over de Structuurvisie DKN. Partijen willen zich voorbereiden, met de noot dat 2013 alweer 7 jaar terug is.

o   Motie ‘Vreemd’ wordt aangehouden tot de betreffende vergadering.

De Raadsvergadering van de gemeente wordt afgesloten met een informele afstemming (zonder de 8 YouTube volgers, die kunnen door naar het opinieprogramma Op1).


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.