×

Petitie: 1100 handtekeningen tegen bezuiniging op Coherente

20230615_203514(0).jpg

Petitie: 1100 handtekeningen tegen bezuiniging op Coherente


17 juni, 2023 | 15:27 | 101 keer gelezen

Nanko Boerma, voorzitter van stichting Coherente, de welzijnsorganisatie van Ouder-Amstel, kon als inspreker bij de commissie Burger en Bestuur melden dat er op de ‘Petitie tegen bezuiniging op Coherente’ maar liefst 1100 handtekeningen zijn geteld: “En de teller loopt nog elke dag op”, aldus Boerma, één van de twee insprekers tijdens het agendapunt: ‘Bezuiniging op Coherente’. Duidelijk is dat er onder commissieleden diverse opvattingen zijn. Leden die de consequenties van de bezuiniging vrezen en leden die dit verantwoord vinden. 

Aanleiding voor het agendapunt was een eerder verzoek van de Raad aan het College om te bezuinigen in 2024. Vanuit het coalitieakkoord (2022) kwam het voornemen om € 75.000 per jaar te bezuinigen op het welzijnswerk van Coherente (de helft in 2024 en het gehele bedrag vanaf 2025). Reden voor Coherente om een petitie te starten en in te spreken in het overleg. De eerste inspreker was de heer Jacob van Tol. De spreker vroeg in zijn betoog aandacht voor de positie van ouderen in de gemeente: “Vele ouderen moeten vanwege een geestelijke of lichamelijke handicap een beroep doen op professionals, zij zijn voor activiteiten aangewezen op Coherente. Eenzaamheid is de vijand voor bejaarden”, aldus van Tol, die de commissieleden opriep om in dialoog te blijven met Coherente in het belang van senioren.

Lees verder: Verslag commissievergadering Burger en Bestuur (15/06)

Op de foto: voorzitter Boerma bezig tijdens het inspreken met een pleidooi voor behoud welzijnswerk voor jong en oud in Ouder-Amstel en vervolgen dialoog tussen de gemeente en Coherente.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.