×

Petitie: Stop bezuinigingen op Coherente

coherente.jpg

Petitie: Stop bezuinigingen op Coherente


5 juni, 2023 | 20:40 | 89 keer gelezen

Vanuit de (gemeentelijke) welzijnsorganisatie Coherente is er een petitie opgestart om de bezuinigingen op het welzijnswerk in Duivendrecht en Ouderkerk te voorkomen. Deze petitie is ondertussen al ruim 300 keer ondertekend en dat gaat ongetwijfeld verder oplopen.

Onderstaand de tekst van (bron) Coherente

Bezuinigingen
 
Dat logo was toch groen?
 
Onderteken de petitie hier: Hier
De gemeente Ouder-Amstel wil bezuinigen op Coherente. Als we niks doen, belanden wij in de rode cijfers.

Wilt u dit, net als wij, voorkomen? Maak u hoorbaar bij de gemeente en onderteken de petitie hier digitaal of op papier op onze locaties. 

Hieronder leest u meer over de gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen. 


Beste vrijwilliger, deelnemer en bezoeker van Coherente: we hebben uw hulp nodig. De gemeente Ouder-Amstel wil Coherente een bezuiniging opleggen van in totaal ruim
€ 75.000,- per jaar. Dat is ongeveer 10% van ons hele budget. De korting op de subsidie zal in twee stappen plaatsvinden: de helft al in 2024 en vanaf 2025 het hele bedrag. Deze bezuiniging komt bovenop een eerder wél door de gemeente toegezegde - maar in coronatijd niet nagekomen - compensatie voor loon- en prijsstijgingen (tussen 2019 en 2022). Dat is nog een extra bezuiniging van 10%. We hebben dus in totaal in de komende jaren maar liefst 20% (een vijfde van ons budget!) minder te besteden.

Zo’n ingrijpende bezuiniging raakt ons hard. Wij zullen daardoor in de komende jaren niet meer volledig de werkzaamheden kunnen verrichten waar wij voor staan, namelijk het welzijnsland van Ouder-Amstel op peil houden. We worden gedwongen pijnlijke maatregelen te nemen.

Wat betekent dit?
* prijzen voor cursussen, workshops, clubs, losse activiteiten en uitstapjes zijn wij genoodzaakt te verhogen.
* aanwezigheid van onze medewerkers en mensen te woord staan op onze ontmoetingsplekken zullen verminderd worden.
* het ontwikkelen, bedenken en uitvoeren van nieuwe activiteiten vanuit actuele behoeftes voor alle doelgroepen zal afnemen.

Welke gevolgen heeft dit?
* preventie wordt onmogelijk gemaakt; het veroorzaakt eenzaamheid en houdt kwetsbaren kwetsbaar.
* de participatie van burgers neemt af.
* de kloof tussen draagkrachtigen en minder draagkrachtigen wordt vergroot.
* kortom: op termijn kost deze bezuiniging meer dan deze het in het laatje brengt.

Wij betreuren het enorm dat de gemeente deze keuze maakt. Temeer omdat ‘Den Haag’ het belang van het type werk dat wij doen – juist in deze tijd - erkent en veel geld beschikbaar stelt. Misschien zijn er dus toch nog financiële middelen te vinden en is bezuinigen helemaal niet nodig.

Op 15 juni zullen deze bezuinigingen besproken worden in de commissievergadering en op 29 juni in de raad.
Laat dit niet gebeuren, steun ons!
Spreek met uw politieke vertegenwoordiger en teken onze petitie.

 

Coherente rood_0.png
Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.