×

Raad niet unaniem akkoord over Programmabegroting 2024-2027

IMG-20231109-WA0022.jpg

Raad niet unaniem akkoord over Programmabegroting 2024-2027


10 november, 2023 | 13:53 | 116 keer gelezen

Een duidelijke trendbreuk in besluitvorming in de raad tijdens de raadsvergadering van 9 november. Daar waar in de laatste raadsvergaderingen er een zo goed als unanieme besluitvorming was over de diverse onderwerpen, was er een duidelijk verschil van mening in de raad over de Programmabegroting 2024-2027. Sterker vanuit de oppositie, maar ook vanuit de coalitie, kwam er een duidelijk signaal dat het (volgende keer) anders moet.
 
Pijnpunt voor de diverse partijen is het voorgenomen besluit om 10% te bezuinigen op ‘Cultuur, Sport en Welzijn’. De halvering van de bibliotheek (OBA) in Ouderkerk en het snijden in welzijnsorganisatie Coherente en dito bij de muziekschool en het cultuurplatform, riep veel vraagtekens op bij raadsleden. Vooral het proces richting besluitvorming en het ontbreken van inzichten in consequenties en effecten van deze bezuinigingen, werd door raadsleden gezien als omissie van de plicht van het college om de raad te informeren. Feit is dat de behandeling van het programma nu zover in tijd en proces is, dat een herstel of wijziging van de begroting niet meer mogelijk is.
 
Het college deed in de beantwoording van vragen graag een beroep op een ‘Integrale benadering’. De raad echter zag graag de punten individueel benaderd en benadrukte het belang van welzijn, sport en cultuur voor de burgers van Ouder-Amstel. Om deze reden stemden drie partijen tegen de begroting (PvdA, D’66 en Natuurlijk Belang): “Er zijn toezeggingen gedaan, die zijn niet allemaal nagekomen, het moet veel beter, er moet inzicht komen in wat dit betekent voor de burgers”, aldus één van de reacties. De partijen Amstelland Lokaal en GroenLinks stemden wel voor, dit om een vastgestelde begroting te hebben, waardoor de gemeente niet in een netelige positie terecht komt. Coalitiepartijen Ouder-Amstel Anders en VVD stemden ook voor, al had de laatste bij monde van de fractievoorzitter een stevige boodschap voor het college: “Dit is het laatste jaar dat we zo een behandeling en begroting goedkeuren”. De conclusie: een rommelig proces en onvoldoende transparantie.
 
Opvallende in de vergadering was dat wethouder Frequin (Financiën) geen enkele vraag kreeg, deze gingen wel naar de portefeuillehouders van Welzijn en Cultuur. Wethouder de Jager moest door het stof voor de behandeling van de bezuiniging op Coherente. Hij deed uiteindelijk de toezegging om de raad van de cijfers en werkplan te voorzien. Van wethouder Koek-Baks werd het inzicht gevraagd over de OBA maar ook de groenvoorziening in de gemeente. Koek-Baks greep deze gelegenheid aan om te pleiten voor een extra veegwagen om de gemeente groener te laten ogen.
 
Unanieme consensus was er zeker voor het intrekken van het plan voor de verbouwing van de raadszaal. De partijen verwachten op korte termijn geen uitbreiding van de raad (door het vertragen van de diverse nieuwbouwtrajecten). Met het intrekken van dit plan komt € 150.000 vrij op de begroting (af te schrijven in 10 jaar, per jaar € 15.000), waarop voor 2024 een overschot verwacht wordt van € 700.000 (in totaal dan € 715.000). Wat de bezuinigingen in een ander daglicht stellen. Wel was de raad unaniem over de Bestuursrapportage 2023 en de DUO+ rapportage.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.