×

Raad unaniem akkoord over Stedenbouwkundige Visie Entrada

IMG-20230209-WA0005.jpg

Raad unaniem akkoord over Stedenbouwkundige Visie Entrada


25 februari, 2023 | 10:38 | 97 keer gelezen

In de commissievergadering (09/02) werd door een aantal fracties al aangegeven dat de Stedenbouwkundige visie op Entrada een hamerstuk zou zijn. Uiteindelijk werd dat het ook in de Raadsvergadering (23/02), unaniem zelfs, maar vooraf stroomde er wel wat water door de Amstel.

Er waren nog vragen en moties, maar kort door de bocht waren de raadsleden blij met de nieuwe woningen op Entrada (1060 in getal) waarvan zeker 30% sociale huur. Punten waar aandacht voor gevraagd werd: servicekosten, hoogbouw, betaalbaarheid en grootte van de woningen. Ook het tijdig opleveren van voorzieningen rondom de woningen (een school en sport- en spelvoorzieningen), voldoende groen (groeien er bomen op een parkeergarage?) en de verkeersveiligheid. Het onderwerp verbeteren participatie en communicatie kwam meermalen aan de orde. Punt is dat in de volgende fase (het stedenbouwkundig plan) er zeker weer aandacht is voor participatie. Uiteraard kwam de conflictsituatie tussen de beide eigenaren (Life en EDP) aan de orde. De advocaat van EDP had een aanvullende melding gedeponeerd in het conflict. Wethouder Frequin gaf aan met EDP in gesprek te gaan.

In het voorafgaande vragen-halfuurtje ter agenda het andere woningbouwproject P-Bus. Op P Bus komen 440 woningen voor jongeren en starters. Tijdens de participatieavond (20/02) werd gesteld dat het om totaal 540 woningen gaat. Vraag was waar de andere 100 woningen gebouwd worden. Frequin gaf aan dat dit waarschijnlijk binnen het project Werkstad (Overamstel) valt, de gemeente is hierover in gesprek met woningcorporatie Eigen Haard. Inzet is dat 50% van de flexwoningen op P Bus voor jongeren en starters uit de regio is.

De nieuwe lift bij station Duivendrecht kwam nogmaals ter tafel. In de gehouden participatiesessie (07/02, Kleine Kerk) kwam naar voren dat er groene vinkjes kwamen voor de realisatie van de lift. Een aantal vraagtekens werd gesteld bij de luifel op het stationsplein. Wethouder Koek-Baks vulde aan dat de ‘groene en rode stickers’ momenteel verwerkt worden. Op vragen stelde Koek-Baks dat bewoners die niet persoonlijk zijn uitgenodigd, maar dat omwonenden o.a. via o.a. het Weekblad een uitnodiging voor de sessie hebben gehad. De (financiële) haalbaarheid wordt nu beoordeeld, verwachting is dat eind maart de besluitvorming valt, waarna in 2024 gestart kan worden met de bouw.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.