×

Stedenbouwkundige visie Wenckebach-Zuid

20230402_145725.jpg

Stedenbouwkundige visie Wenckebach-Zuid


23 oktober, 2023 | 21:15 | 124 keer gelezen

In het gebied Wenckebach Zuid staan een aantal initiatieven op stapel voor bouw van woningen en kantoren. Het gaat om de ruimte rondom de Wenckebachweg, waaronder de bouw van The Dialogue maar er zijn ook andere bouwplannen. Bij dit agendapunt in de commissie Ruimte drie insprekers.

De eerste inspreker, een ondernemer, sprak zijn zorg uit over mogelijke geluidsoverlast en trillingen tijdens de bouw rond zijn geavanceerde studio. De tweede inspreker, met de titel ‘Initiatiefnemer’, wil graag bouwen. De man gaf aan sinds 2016 met de gemeente in gesprek te zijn en te voldoen aan alle afspraken. Derde en laatste inspreker bij de commissie was Dirk Achterbergh, voorzitter van de Werkgroep Openbare Ruimte (WOR) van Coherente. Achterbergh verwees naar de recent door de WOR en Coherente georganiseerde Informatieavond over Werkstad OverAmstel, en had n.a.v. de reacties van de burgers een aantal zaken op papier gezet.

Zijn oproep was om een totaalplaatje te maken van alle losse bouw-initiatieven. “Met een project overstijgend inzicht, krijgen de burgers een integraal beeld, van wat er gebouwd wordt”. Achterbergh heeft 23 nieuwe bouwprojecten geteld in het gebied rondom Duivendrecht, waarbij veelal ‘hoogteaccenten’ van 50 en 70 meter zijn ingetekend. “Voordeel van een totaalbeeld is, dat het de inspraak en participatie vergemakkelijkt”, aldus de inspreker.

Het voorstel voor een totaalinzicht kreeg bijval in de commissie, waarbij ook complimenten vielen voor de organisatie van de Informatieavond. Vanuit het college en de commissie kwamen al technieken ter tafel, om de totaalplaat te maken. Wel was er verschil in inzicht bij de partijen op de stedenbouwkundige visie zelf. Een aantal partijen kon zich vinden in de gepresenteerde visie, een enkeling vroeg zich af of al die hoge torens nu wel nodig zijn, met de toevoeging dat mogelijk een amendement volgt. Gemene deler was dat de visie op hoofdlijnen wordt gedeeld, maar dat transparantie van alle plannen erg welkom is. In het vragenuurtje kwam nog aan de orde of de organisatie van een Informatieavond niet een taak van de gemeente is. Wethouder Victor Frequin gaf als reactie zeer tevreden te zijn geweest met de organisatie, met ook de inzet van de ambtenaren. “De gemeente had dit anders zelf georganiseerd, maar dit was een prima co-creatie en vorm van participatie”. Frequin had zelf een bijdrage geleverd in de vorm van een duo interview.

De stedenbouwkundige visie wordt nader besproken in de fracties en op dinsdag 31 oktober behandeld in de raadsvergadering.

Noot bij de foto: deze gebouwen aan de Wenckebachweg vallen onder de plannen van Amsterdam Oost.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.