×

Weekblad voor Ouder-Amstel (12/07): Joyce Langenacker voorgedragen

IMG-20230706-WA0018.jpg

Weekblad voor Ouder-Amstel (12/07): Joyce Langenacker voorgedragen


12 juli, 2023 | 20:35 | 82 keer gelezen

Het Weekblad opent deze week met het bericht dat de Raad heeft voorgenomen om de ambtstermijn van burgemeester Joyce Langenacker met zes jaar te verlengen (tweede termijn). Dit voorstel wordt voorgelegd aan de minister, welke dan akkoord kan gaan, waarmee in december de tweede sessie van 6 jaar volgt voor de gemeente Ouder-Amstel. Te benoemen nog dat er een unaniem voorstel was uit de Raad.

Berichten over Duivendrecht in het Weekblad:

  • Ajax Foundation op bezoek bij De Pionier in Duivendrecht.
  • Inloopbijeenkomst Flex-woningen P-Bus (20 juli, 19:00-20:30 uur).
  • Kappen en compenseren van 220 bomen in de omgeving van station Duivendrecht.
  • Vergunning voor bouw nieuwe brandweerkazerne aan de Rijksstraatweg.
  • Raad eensgezind zomerreces in (zie beneden).
  • Duurzaamheid onderdeel gemeentelijke rapportage.
  • Nieuw asfalt Rijksstraatweg (met wethouder Koek-Baks).
  • Storm Poly over Duivendrecht.
  • Bij de foto's een onafgemaakt stukje voetpad bij van der Madestation (ondertussen doorgetrokken).

Raad vrij eensgezind zomerreces in.

Een gezamenlijke voordracht voor een herbenoeming (6 jaar) van burgemeester Joyce Langenacker, een akkoord op de van 2022, met daarbij een gedeelde aantekening van de partijen op de Jaarrekening en een gezamenlijk akkoord op de Kadernota Ouder-Amstel. De raad was vrij eensgezind bij de diverse onderwerpen. De nuance zat hem in de algemene beschouwingen.

Een unaniem vertrouwen in de voorzitter van de raad burgemeester Joyce Langenacker (zie foto). Na de voordracht volgt het aanmelden bij de minister in Den Haag, waar het wel eens minder eensgezind oogt, en daarna kan in december de burgemeester voor een tweede termijn geïnstalleerd worden. Niet alleen haar rol in de raad, maar ook haar betrokkenheid bij de burgers in de gemeente wordt geroemd. Belangrijkste aantekening van de raad zat bij de goedkeuring van de jaarstukken (2022). Deze werden door de accountant met ‘Beperking’ goedgekeurd, aantekening was o.a. een externe reden zoals een Europese aanbesteding. Alle partijen drongen aan op een algemene goedkeuring van de jaarstukken van 2023.

In de beschouwingen van de partijen een divers palet aan opmerkingen. In de regel is men trots op de gemeentelijke inzet ten aanzien van vluchtelingenopvang, het armoedebeleid en de woningbouwplannen voor grote projecten. Financieel is er een goed resultaat geboekt, feit is dat dit mede veroorzaakt is door een incidentele financiële bijdrage van het Rijk. Zorg is de haalbaarheid van de komende begroting met name t.a.v. verbouw en nieuwbouw van een tweetal basisscholen in Ouderkerk en de verbouwing van sporthal de Bindelwijk worden (de kosten worden hoger ingeschat). Meer daadkracht wordt verwacht t.a.v. kleine bouwprojecten in de kernen. Onduidelijkheid is er over de Rijksbijdrage in 2026 (deze wordt lager ingeschat), waardoor het versterken van reserves voor meeste partijen als essentieel beschouwd wordt. Waarbij ook zaken als welzijn en ambtelijke versterking aan bod komen.

Discussie was er over de mogelijkheden voor een Burgerraad en het positioneringsbeleid t.a.v. Schiphol. Duidelijk is dat er geluidsoverlast is in de gemeente, maar veel bewoners maken ook gebruik van de diensten van de luchthaven. Onbekend is of de raadsleden deze zomer gebruik maken van Schiphol, feit is wel dat ze nu een welverdiende verlofperiode ingaan.

Duurzaamheid wordt onderdeel van de gemeentelijke Rapportage

De jaarrekening 2022 stond centraal bij de laatste commissievergadering van Burger en Bestuur voor het reces. Naast een aantal inhoudelijke vragen vanuit de commissie ook de complimenten voor de weergave van de cijfers. Aanvullend op de weergave van de cijfers kwam het verzoek om ook de stappen in duurzaamheid te kwantificeren in een rapportage met een aantal meetbare indicatoren. Als voorbeeld werd een cijfer voor CO2 uitstoot en aantal bomen in de gemeente benoemd. In reactie gaf wethouder Koek aan dat er recent een inventarisatie is geweest naar de behoefte uit de bevolking. Zo werden maar liefst 2900 plekken benoemd waar een boom gepland kon worden. Nadere analyse van de plekken wees uit dat maar op een zeer beperkt aantal plekken (14) gepland kan worden. Zo kan er niet gepland worden in een berm en op plekken waar leidingen lopen. De gemeente heeft een nieuw team Duurzaamheid geïnstalleerd, welke verder vorm aan dit thema zal geven. Afspraak is wel dat er vanuit de gemeente voortaan naast de cijfers gerapporteerd wordt over duurzaamheid.

20230706_213652.jpg

De voordracht werd voorgelezen door de voorzitter van de commissie Burger en Bestuur, de heer Jacques Bos (Amstelland Lokaal).


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.