×

Weekblad voor Ouder-Amstel (17/05): Vergroening en status Diftar

20230419_131428.jpg

Weekblad voor Ouder-Amstel (17/05): Vergroening en status Diftar


17 mei, 2023 | 14:19 | 103 keer gelezen

In het Weekblad deze week op de voorpagina aandacht voor de vergroening in de Zonnehof flats (zie het verslag eerder op DorpDuivendrecht.nl) en de evaluatie van Diftar in de commissie Burger en Bestuur (zie onderstaand het verslag).

Verder aandacht voor zaken t.a.v. Duivendrecht in het Weekblad:

  • Informatiebijeenkomst De Nieuwe Kern (7 juni).
  • Inloop bijeenkomst Entrada (31 mei).
  • Tijdelijk verplaatsen P-Bus.
  • Aanvraag collectevergunning Sinterklaas comité (15 t/m 21 oktober).
  • Personen aanmelden voor een lintje (kan tot 15 juni).
  • Kraak de Kluis bij Plus Kamminga.
  • Debatavond Big Tech (25 mei in de Kleine Kerk).
  • Concert in de Kleine Kerk op zondagmiddag.
  • Schoolvoetbaltoernooi Ouder-Amstel en kwalificatie Grote Beer groep 7 en 8.

Commissie Burger en Bestuur (11 mei 2023):

In het commissie Burger en Bestuur drie onderwerpen ter agenda: ‘Evaluatie Diftar’, ‘Kader voor de Begroting DUO+ 2024’ en ‘Vragen aan het college’. Namens het college aan tafel burgemeester Joyce Langenacker en wethouder Victor Frequin (VVD). Frequin is tijdelijk portefeuillehouder voor Diftar. Nieuws was de aankondiging dat door Amsterdam 57 miljoen gereserveerd is voor de Smart Mobility Hub (SMH), het gebied rondom het voormalige sportpark Strandvliet ten zuiden van Duivendrecht.

Op 1 januari 2022 is Diftar ingevoerd in en door de gemeente. Inzet achter Diftar was minder en beter gescheiden afval en minder kosten voor de burgers. Door leverancier Kliko is een onderzoek gedaan naar het gebruik, deze rapportage bestaat voor de gemeente, om privacy redenen, uit ongepersonaliseerde gegevens. Bericht vanuit het college is dat het wensbeeld voor 2025 van 30kg afval per huishouden nog niet gehaald is, maar dat we als gemeente op de goede weg zijn, al zijn zeker nog verbeteringen toe te passen. Zo is en gaat de gemeente nog nader in overleg met de supermarkten voor reductie van verpakkingsmaterialen. Er komt communicatie naar de burgers, o.a. over het gebruik van de juiste afvalzakjes voor het GFT-afval. De dialoog met de burgers is belangrijk voor de gemeente, zo wil men weten hoe klantvriendelijk Diftar wordt ervaren na een jaar gebruik. Boodschap is ook dat de gemeente blijft handhaven op het onjuist storten van afval, zo werd bekend dat regelmatig onjuist gedeponeerde zakken worden opengemaakt om de bevuiler te achterhalen. Verder nog voldoende punten van aandacht zoals een Service Level Afspraak (SLA) met Kliko om storingen, zoals bij het oplaadpunt in het Dorpshuis Duivendrecht, te voorkomen. Ander punt van aandacht is het afstorten van ongebruikte medicijnen e.d., wat voorheen via de apotheken ging en nu rechtstreeks naar de milieuwerf gebracht moet worden, de gemeente is hierover nog in overleg.

De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, maken voor de uitvoering van diensten gebruik van het orgaan DUO+. Deze gemeentelijk overstijgende organisatie, kent een eigen begroting, welke in de commissie ter behandeling is genomen: “Kader voor de Begroting 2024 DUO+”. Eén van de opmerkingen uit de commissie was dat het een beleidsarme begroting was, waarbij geen gelden voor innovatie zijn opgenomen en opvallend in de begroting het hoge risicoprofiel van de DUO+. Portefeuillehouder Langenacker benoemde hierbij dat vanuit de gemeenten additioneel budget per investering kan komen. Ze gaf aan dat het risicoprofiel van DUO+ door de jaren heen onveranderd is. Dit is benoemd omdat de drie onderliggende gemeenten van DUO+ een eigen afweging kunnen maken t.a.v. DUO+, wat tot op heden niet gebeurd is. De burgemeester verwacht een positief resultaat voor het afgelopen jaar, wat te maken heeft met onvervulde vacatures bij DUO+.

Bij het laatste agendapunt: “Vragen voor het College”, drie vragen vanuit de commissieleden. Enthousiast werd gereageerd op de in Het Parool gepubliceerde Voorjaarsnota van de gemeente Amsterdam. Onze buurgemeente heeft een aantal bedragen gereserveerd voor o.a. investeringen in Ouder-Amstel. Zo is er voor de ontwikkeling van de Smart Mobility Hub (SMH) 57 miljoen beschikbaar. Het college gaf aan in gesprek met de collega’s uit Amsterdam te zijn over deze investering. Vraag was er ook over enige overlast tijdens de Feestweek in Ouderkerk. De burgemeester gaf aan dat er een evaluatie komt waarbij ook de politie, horeca, kermisexploitanten en bewoners geraadpleegd worden. Opzet is uiteraard om te genieten van het feest en geen overlast. Laatste vraag ging over een prognose voor het aantal asielzoekers. Inzet is minder attentie voor noodopvang en meer voor structurele opvang. Entrada komt al in juni beschikbaar, waarbij de Wenckebachweg ‘leegstroomt’. Hier lopen nog gesprekken over en volgt nog communicatie.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.