×

Weekblad voor Ouder-Amstel (24/05): projecten rondom Duivendrecht

IMG-20230516-WA0024.jpg

Weekblad voor Ouder-Amstel (24/05): projecten rondom Duivendrecht


24 mei, 2023 | 11:11 | 98 keer gelezen

In het Weekblad deze week wederom een aantal items in relatie tot Duivendrecht. Zo is daar de uitspraak van de Raad van State inzake de Duivendrechtse Vaart, een artikel of de Toffe Tas van de Voedselbank (zie eerder melding op DorpDuivendrecht) en een verslag uit de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling, met daarin een aantal projecten in de omgeving van Duivendrecht (Werkstad Over-Amstel, De Nieuwe Kern en Dialogue). Voor verslag van de commissie zie onderstaand. Nieuws zit ook in het verslag: zo komt er geen afslag vanaf de A2 richting de Van der Madeweg en is nieuwbouw mogelijk in Werkstad Zuid (wederom rond de Van der Madeweg) door een wijziging in de normen van Schiphol.

Verslag Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling

Het werd afgelopen donderdag een lange zit voor de leden van de commissie Ruimte en Gebieds-ontwikkeling, de bestuurders van het College en de aanwezigen op de publieke tribune. Ouder-Amstel is een bijzondere gemeente, uiteraard komen lokale zaken ter tafel, zoals de situatie met de Jan Benninghbrug (Ouderkerk) en de Rijksstraatweg (Duivendrecht), maar ook ter behandeling een aantal specifieke projecten in Amsterdam-Duivendrecht zoals: Werkstad Overamstel, De Nieuwe Kern en Dialogue. Op deze avond een aantal presentaties over deze specifieke projecten, niet alleen informatief voor de commissieleden, maar ook nieuws: zo werd bekend dat de geplande afslag tussen de A2 en de Van der Madeweg er niet op de geplande plek komt, ander nieuwsfeit is dat vanwege een omgevingsverandering bij Schiphol er woningen gebouwd kunnen worden in Werkstad Zuid.

De opening van de avond was voor de jarige wethouder Paulette Koek-Baks met het agendapunt ‘Mobiliteitsplan Ouder-Amstel’. Vanuit de commissie waren er complimenten voor het plan: “Een goed plan, met ambities en aandacht voor veiligheid”, al waren er ook vragen. Zo werd benoemd dat er te weinig aandacht voor Duivendrecht in zat, daarbij attentie voor sluipverkeer over de Van der Madeweg en het verzoek om eenrichtingsverkeer in de Kloosterstraat en de onveilige situatie tijdens het halen en brengen bij basisschool De Grote Beer. Koek-Baks stelde dat er voldoende aandacht is voor Duivendrecht, met als voorbeeld de Rijksstraatweg. Het issue met de Van der Madeweg wordt meegenomen in het plan Zuidoostflank. Ook over Ouderkerk vragen, zoals: mogelijk een bushalte op het Sluisplein en aandacht voor de 30 km zone in het dorp met maatregelen op de Jan Benninghweg.

Tijdens de informatiesessie over ‘Richtlijnen voor ontwikkeling 2023 Werkstad Overamstel’ kregen de commissieleden een kijkje in de keuken met de mededeling dat er nog een participatieronde volgt. Werkstad Overamstel wordt een bundel van werken, wonen, verkeer en maatschappelijke zaken. Bij het onderdeel Wonen de bekende verdeling naar sociale huur (30%), middenhuur (40-50%) en duur of koop (20-30%). Aandachtspunt volgens de projectleider en wethouder Frequin, veranderingen als: hogere rente en dalende huizenprijzen. “Het is een balans zoeken in de markt”, aldus Frequin, die het ondanks de aandachtspunten positief inziet. Zeker een positief punt is dat door een gewijzigde normering van Schiphol er nu woningbouw mogelijk is in Werkstad-Zuid. Vervolgens werden een aantal schetsen weergegeven welke van toepassing kunnen zijn op de van der Madeweg, waarbij ook de positie van de betoncentrale en voldoende groen werden geopperd door de commissie. Nieuws was de melding dat er geen directe verbinding komt tussen de A2 en de Van der Madeweg.

De uitgangspunten en de laatste ontwikkelingen over De Nieuwe Kern (DKN) kwamen vervolgens in beeld. De commissie vroeg aandacht voor het maximaal aantal woningen die rondom het centrale park gebouwd worden. Ook in dit project aandacht voor de veranderende marktomstandigheden en mogelijke alternatieven, om de haalbaarheid van het plan te realiseren. Alternatieven zijn een andere inrichting voor parkeren en een extra veld om te sporten. Op 7 juni volgen informatiebijeenkomsten, als onderdeel van een vervolg op de participatie vanuit de omgeving.

Tot slot van de avond een presentatie van het project Dialogue (Wenckebachweg). De huidige locatie wordt tot juni gebruikt voor opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen, daarna volgt de realisatie van een compleet nieuw gebouw ‘Dialogue’. In dit gebouw komen ruim 400 woningen, met o.a. een aantal zorgwoningen. Architecten mogen nog aan de slag met de waterverbindingen.

Aan de basis van alle woningbouwprojecten liggen de gemeentelijke Woonvisie en Woonzorgvisie. De kaders van deze plannen kennen een afhankelijkheid met de drie genoemde projecten. Wat weer vragen uit de commissie opriep. Wethouder Frequin (VVD) gaf aan dat de raad tijdig geïnformeerd wordt om te toetsen en dat de uiteindelijke besluitvorming aan de raad is.

Een lange maar wel informatieve avond, met een aantal nieuwtjes voor de commissie en burgers van Ouder-Amstel. Tevens weer de nodige inzichten, zoals het feit dat de gemeente in beweging is.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.